วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ดีเอสไอ" รับแจ้งความคดี "คอนโดฟาร์ม"

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 ก.พ. ร.ต.อ.ดำรง สินสวาท นายพงษ์สวัสดิ์ เทพน้อย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ เข้าพบ นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พมจ.พิษณุโลก นายอธิปไตย ไกรราช ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.พิษณุโลก ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอข้อมูลเตรียมดำเนินคดีกับสมาคมชาวนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายอธิปไตย เปิดเผยว่า นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก ได้ออกหนังสือสั่งการที่ พล.0017.1/ว.6271 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอ ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงจ.พิษณุโลก

กรณีสำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า นายทวีศักดิ์ วีระศักดิ์ นายกสมาคมชาวนาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่เกษตรกรชาวนาไทย และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวนา แต่เนื่องจากสำนักราชเลขาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่หลายจังหวัดว่ามีการอ้างอิงหนังสือสำนักราชเลขาธิการ อาจจะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์และทำให้ราษฎรเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอให้พิจารณาตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

สำหรับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพ ไม่ต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแต่อย่างใด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่แต่ละจังหวัด หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย และแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย ล่าสุดเมื่อเวลา 15.30น. นายทวีศักดิ์ วีระศักดิ์ นายกสมาคมชาวนาเศรษฐกิจพอเพียง ได้โทรศัพท์ติดต่อมาที่ สนง.พมจ.พิษณุโลก เพื่อขอเข้าพบกับนายธานินทร์ พมจ.พิษณุโลก เพื่อหาข้อยุติ โดยขอนัดพบเพื่อเจรจาในวันที่ 22 ก.พ.

ด้าน ร.ต.อ.ดำรง สินสวาท พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ เปิดเผยว่า วันนี้มาติดต่อขอข้อมูลกับทาง พมจ.พิษณุโลก และศูนย์ดำรงธรรม จ.พิษณุโลก เพื่อรวบรวมหลักฐานต่างๆ และพร้อมที่จะจัดส่งเจ้าหน้าที่มารับแจ้งความร้องทุกข์จากผู้เสียหายที่เป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการของสมาคมชาวนาเศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นใจว่าตนเองถูกหลอกลวง เพื่อดำเนินคดีกับสมาคมฯ ตามกฎหมายต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทหารลุยรื้อป้ายคอนโดฟาร์ม พบเลื่อนลอย-โฆษณาชวนเชื่อ ส่อหลอกลวง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 ก.พ. ร.ต.อ.ดำรง สินสวาท นายพงษ์สวัสดิ์ เทพน้อย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ เข้าพบ นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พมจ.พิษณุโลก 22 ก.พ. 2560 09:22 22 ก.พ. 2560 09:23 ไทยรัฐ