วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออกบิณฑบาต

บรรยากาศบริเวณประตู 5 และ 6 วัดพระธรรมกายในช่วงเช้า มีพระสงฆ์รวมตัวเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 รูป ออกเดินบิณฑบาตเป็นวันแรกหลังถูกปิดล้อม ท่ามกลางข่าวภายในวัดเริ่มขาดแคลนอาหาร.

บรรยากาศบริเวณประตู 5 และ 6 วัดพระธรรมกายในช่วงเช้า มีพระสงฆ์รวมตัวเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 รูป ออกเดินบิณฑบาตเป็นวันแรกหลังถูกปิดล้อม ท่ามกลางข่าวภายในวัดเริ่มขาดแคลนอาหาร. 22 ก.พ. 2560 08:38 22 ก.พ. 2560 08:44 ไทยรัฐ