วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวทช.-สทอภ. ผนึก JAXA แชร์ความรู้ หนุนงานวิจัยไทยไปทดลองในอวกาศ

ก.วิทย์ โดย สวทช. และ สทอภ. ผนึก JAXA แชร์ความรู้เทคโนโลยีอวกาศกับญี่ปุ่น พร้อมชวนคนไทยส่งงานวิจัย ที่ไม่สามารถทดลองได้บนโลก หรือทำบนภาวะไร้น้ำหนัก เพื่อนำไปทดลองในคิโบะโมดูลบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)...

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) ภายใต้การดำเนินการของ Space Environment Utilization Working Group (SEUWG) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “SPACE ENVIRONMENT AND KIBO UTILIZATION WORKSHOP” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศกับผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานด้านอวกาศ ประเทศญี่ปุ่น

ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านอวกาศในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำที่สามารถดำเนินการในคิโบะโมดูล (Kibo module) สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station : ISS) รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาด้านการทดลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย

ผอ.ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.กล่าวอีกว่า การประชุมในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในด้านเทคโนโลยีอวกาศ ทั้งในและต่างประเทศ มาบรรยายให้ความรู้ เช่น วิทยากรจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น นำเสนอในเรื่องการเตรียมการทดลองทางวิทยาศาสตร์บนคิโบะโมดูล โมดูลสำหรับทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทางอวกาศโดยมนุษย์แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่านมา JAXA ได้นำงานวิจัยขึ้นไปทดลองแล้วหลายชิ้น เช่น การทดลองปลูกผลึกโปรตีนชนิดต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ได้โปรตีนที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยใช้ศึกษาเพื่อหาทางป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโปรตีน เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังมีวิทยากรจากประเทศไทย นำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับทำการทดลองบนอวกาศ, การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา รวมไปจนถึงโอกาสที่จะพัฒนามนุษย์อวกาศชาวไทยด้วย”

ในการประชุมครั้งนี้ยังได้ถือโอกาสเปิดตัวโครงการ National Space Experiment โอกาสครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมส่งข้อเสนองานวิจัยขึ้นไปทดลองบนคิโบะโมดูล สถานีอวกาศนานาชาติ โดยงานวิจัยที่สมัครเข้ามาจะต้องเป็นงานวิจัยที่ไม่สามารถทดลองได้บนโลก ไม่ต้องการแรงดึงดูดของโลก และสามารถสร้างนวัตกรรมและต่อยอดอุตสาหกรรมอวกาศไทยในอนาคตได้ ทั้งนี้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมเสนองานวิจัยไปทดลองในอวกาศ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2560 เพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมอวกาศสัญชาติไทย ให้ก้าวไกลสู่เวทีเทคโนโลยีอวกาศของโลกอย่างเต็มภาคภูมิ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/jaxa-thailand/nse/ หรือ อีเมล mailto:nse@nstda.or.th 

ก.วิทย์ โดย สวทช. และ สทอภ. ผนึก JAXA แชร์ความรู้เทคโนโลยีอวกาศกับญี่ปุ่น พร้อมชวนคนไทยส่งงานวิจัย ที่ไม่สามารถทดลองได้บนโลก หรือทำบนภาวะไร้น้ำหนัก เพื่อนำไปทดลองในคิโบะโมดูลบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)... 22 ก.พ. 2560 07:35 22 ก.พ. 2560 07:52 ไทยรัฐ