วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มทุนย้ายฐานการผลิตออกจากไทย-จีน มุ่งหน้า CLMV แทน เหตุค่าแรงยังถูก

บลจ.กรุงไทย มองกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เนื้อหอมหลังกลุ่มทุนย้ายฐานการผลิตจากไทยและจีน มุ่งหน้า CLMV แทนขณะที่การส่งออก การท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศมีสูง คาดอีก 5 ปี GDP Growth โตเกิน 6%

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น โดยเฉพาะ 5-8 ปีที่ผ่านมา GDP Growth เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเรามองว่าในอนาคตจะมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามาในกลุ่มภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากจีนและไทย ที่มีค่าแรงเฉลี่ยแพงกว่าเท่าตัว ในด้านการส่งออก การท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศ ก็พบว่ามีอัตราการเติบโตที่ดี รวมทั้งได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอีกด้วย

“CLMV มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นในภูมิภาค GDP Growth ในปี 2011-2015 เฉลี่ยประมาณ 7% จากการเป็นฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ การส่งออก การท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศที่ยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก ซึ่ง IMF คาดว่า กลุ่มประเทศ CLMV มีโอกาสที่จะเติบโตได้เกินกว่า 6% ไปในอีกระยะ 5 ปีข้างหน้า”

นอกจากนี้กลุ่มประเทศ CLMV ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในระดับสูง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจากนี้ประชากรวัยหนุ่มสาวก็มีจำนวนมาก และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมากส่งผลให้กลุ่มประเทศ CLMV เข้ามามีบทบาทบนเวทีการค้าโลกมากขึ้น

นางชวินดา กล่าวอีกว่า เรามองว่าตลาดหุ้นเวียดนามก็ยังมีความน่าสนใจ เนื่องจากมูลค่าตามราคาตลาด (Market cap) ต่อ GDP ของตลาดหุ้นเวียดนามยังอยู่ในระดับต่ำเทียบเท่ากับตลาดหุ้นไทย เมื่อ 18 ปีที่แล้ว ขนาดของตลาดทุนมีแนวโน้มขยายตัวตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การขยายเพดานสัดส่วนการถือครองนักลงทุนต่างชาติ และความสนใจของนักลงทุนต่างชาติในการเข้ามาลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่ยังมีโอกาสเติบโตสูง

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 22-27 ก.พ.60 บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (KT-CLMVT) มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ซึ่งเป็นกองทุนแรกในประเทศไทย ที่เข้าไปลงทุนในหุ้นแบบรายตัวในกลุ่มประเทศ CLMV กองทุนนี้ มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม รวมทั้งลงทุนหุ้นในประเทศอื่นๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย

บลจ.กรุงไทย มองกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เนื้อหอมหลังกลุ่มทุนย้ายฐานการผลิตจากไทยและจีน มุ่งหน้า CLMV แทนขณะที่การส่งออก การท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศมีสูง คาดอีก 5 ปี GDP Growth โตเกิน 6% 22 ก.พ. 2560 07:18 22 ก.พ. 2560 07:53 ไทยรัฐ