วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ต้นกล้าครอบครัว" สกัดค้าประเวณี

"ต้นกล้าครอบครัว" สกัดค้าประเวณี

  • Share:

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปิดเผยว่า ร้อยละ 70-80 ของคดีการค้ามนุษย์เชื่อมโยงจากการค้าประเวณี รวมทั้งพบกลุ่มเด็กเยาวชนหญิงมีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อถูกล่อลวงไปในทางไม่เหมาะสมมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2559 สค. โดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจึงได้พัฒนาและจัดทำคู่มือหลักสูตรต้นกล้าครอบครัวป้องกันความเสี่ยงการค้าประเวณีขึ้น เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีให้กับผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวและเครือข่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างอบรมหลักสูตร ดังกล่าว หลังจากนี้จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงใน 8 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย ลำพูน ลำปาง เชียงราย ศรีสะเกษ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และนนทบุรี คาดหวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้เด็กกลุ่มเป้าหมายระดับชั้น ป.4-6 มีภูมิคุ้มกันและรู้จักป้องกันตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการป้องกันปัญหาต่างๆ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้