วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"พะโยม” ผุดแผนงาน พัฒนาศึกษาเอกชน

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หลังเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ กช.ว่า จะเร่งพัฒนาศักยภาพครูเอกชน โดยสร้างความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ การพัฒนาครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Boot camp ภาษาอังกฤษ รวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูโรงเรียนเอกชน นอกจากนี้ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยครูเอกชนให้มีตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูเอกชน

เลขาธิการ กช. กล่าวอีกว่า ส่วนผลกระทบที่โรงเรียนเอกชนได้รับจากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง แต่เนื่องด้วยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับประชามติ กำหนดให้รัฐต้องสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่ง สช.จัดการเรียนการสอนแก่เด็ก 3 ปีขึ้นไปอยู่แล้ว ดังนั้นตนจะวางแผนเพื่อให้โรงเรียนเอกชนได้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาของ สช. เป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากมีบริบทที่หลากหลาย อีกทั้ง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการศึกษาเอกชนมาก และได้มอบแนวทางว่าต้องยึดตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตนจะนำนโยบายทั้งหมดมาจัดทำแผนขับเคลื่อนการทำงานของการศึกษาเอกชน.

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หลังเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ กช. 21 ก.พ. 2560 23:31 21 ก.พ. 2560 23:31 ไทยรัฐ