วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รู้เรื่องการเงินต่ำใช้เก่ง-ออมน้อย ธปท.หวั่นเจนวายก่อหนี้เกินตัว

น.ส.นวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายวางแผนและงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงโครงการให้ความรู้ทางการเงินกับคนยุคใหม่ หรือเจนวาย (อายุ 16-35 ปี) ที่มีจำนวนประชากรของกรมการปกครองประมาณ 19 ล้านคน ซึ่งเป็นการชวนให้เจนวายออมผ่านโครงการ #เปย์ไม่เจ็บเก็บไม่จน #effortlesssaving ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง อันแรกที่ ธปท.เพื่อสร้างวินัยการรู้จักเก็บและใช้จ่ายให้เหมาะสม ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มคนเจนวายเท่าที่ควร เห็นได้จากจำนวนเจนวายที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีเพียงหลักร้อยถึงหลักพันคนเท่านั้น โดย ธปท.จะปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อให้เข้าถึงเจนวาย

อีกครั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่อยากเห็น คือ ให้จำนวนบัญชีสินเชื่อของเจนวายเฉพาะช่วงอายุ 18-25 ปี ที่มีอัตราผิดนัดชำระหนี้จนเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ลดลงจากข้อมูล ณ พ.ค.2559 อยู่ที่อัตรา 5.7% ให้เหลือต่ำกว่า 5% ภายใน 3 ปีนี้

“ภายใน 3-4 เดือนนี้ เราจะพยายามหาช่องทางสร้างวินัยการรู้จักใช้จ่ายและเก็บออมให้เจนวายมากขึ้น เพราะหากปล่อยให้เจนวายนิยมใช้จ่ายโดยไม่รู้จักเก็บออม ถือเป็นแนวโน้มที่ไม่ดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพราะไม่ได้สร้างปัญหาให้เฉพาะที่ตัวบุคคล แต่อาจสร้างปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วย ที่สำคัญการผิดนัดของเจนวายจะมีผลต่อการขยายสินเชื่อเพื่อการบริโภคในระยะต่อไป โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล”

ขณะเดียวกัน ธปท.ก็ต้องการให้คะแนนสอบความรู้ด้านการเงินของเจนวายไทยอยู่ในระดับเดียวกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) ใน 3 ปีข้างหน้าที่เจนวายทั่วโลกมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 62% โดยเจนวายไทยขณะนี้แล้วมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 58%.

น.ส.นวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายวางแผนและงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงโครงการให้ความรู้ทางการเงินกับคนยุคใหม่ หรือเจนวาย (อายุ 16-35 ปี) ที่มีจำนวนประชากรของกรมการปกครองประมาณ 19 ล้านคน... 21 ก.พ. 2560 23:31 22 ก.พ. 2560 00:10 ไทยรัฐ