วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศปมผ.แจ้งเรือประมงพาณิชย์-ขนถ่ายสัตว์น้ำ ให้นำเรือเข้าตรวจก่อนเทียบท่า

ศปมผ.แจ้งเรือประมงพาณิชย์ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ทำการในเขตทะเลหลวง ให้นำเรือกลับเทียบท่าในไทย เพื่อจัดชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงพาณิชย์นอกน่านน้ำ ในทะเลพื้นที่ฝั่งอันดามัน...

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เข้าดำเนินการตรวจเรือประมงพาณิชย์นอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่กรมประมงได้ออกประกาศเรียกกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงในประเทศ ภายใน 3 มี.ค.60 ซึ่งกรมประมงได้ออกประกาศให้เจ้าของเรือ หรือผู้ควบคุมเรือประมงพาณิชย์ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ขนาดตั้งแต่ 30 ตันขึ้นไป ที่ทำการประมงในเขตทะเลหลวง มหาสมุทรอินเดีย นำเรือกลับเข้าเทียบท่าเรือประมงในประเทศไทย ภายใน 30 วัน (สิ้นสุด 3 มี.ค.60)

ในการนี้ ศปมผ. ได้มอบหมายให้ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เข้าอำนวยการและควบคุมการปฏิบัติอย่างบูรณาการ กับหน่วยงานชุดสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และตำรวจน้ำ เป็นต้น การปฏิบัติในทะเลพื้นที่ฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.เขต 3 มีความตั้งใจให้ชุดสหวิชาชีพ ทำการตรวจเรือประมงพาณิชย์นอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำทุกลำ ให้ได้รับการตรวจก่อนเรือเข้าเทียบท่าเรือประมง

การตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำในครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและกลไกในการติดตาม และเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมกองเรือประมงนอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

"ศปมผ. จึงขอความร่วมมือ จากผู้ประกอบการประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือในการพัฒนากิจการประมงของไทย ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาล ในการสร้างกลไกในการตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมาย ของหน่วยงานทางทะเล รวมถึงการกำกับดูแลด้านแรงงานในภาคประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นที่ยอมรับของสากล ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการนี้จะเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการประมง เพื่อได้รับทราบว่า มาตรการและกลไกต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมง อันเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการประมงเอง และก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำที่จะส่งต่อให้คนรุ่นลูกหลานสืบไป"

ศปมผ.แจ้งเรือประมงพาณิชย์ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ทำการในเขตทะเลหลวง ให้นำเรือกลับเทียบท่าในไทย เพื่อจัดชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงพาณิชย์นอกน่านน้ำ ในทะเลพื้นที่ฝั่งอันดามัน... 21 ก.พ. 2560 21:46 21 ก.พ. 2560 22:36 ไทยรัฐ