วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมพลศึกษา จัดประชุม 10 ชาติอาเซียน จัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกาย

กรมพลศึกษา จัดประชุม 10 ชาติอาเซียน จัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกาย

  • Share:

กรมพลศึกษา เตรียมจัดการประชุมพิเศษว่าด้วยการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกายอาเซียน 27-28 ก.พ.นี้...

วันที่ 21 ก.พ. 60 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดการประชุมพิเศษว่าด้วยการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกายอาเซียน (special meeting on the formulation of ASEAN fitness indicators) ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

ในงานนี้จะมีผู้แทนจากกรมพลศึกษา และตัวแทน 10 ประเทศจากภูมิภาคอาเซียน ร่วมประชุม ประกอบไปด้วย บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม และ ไทย ที่ห้อง กษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ โดยมีเนื้อหาทั้งการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานของเยาวชนและประชาชนชาวไทย และเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละประเทศในอาเซียน

สำหรับวันสุดท้ายจะทำการสรุปเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดทำ Asean fitness indicators โดยพิธีเปิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ จะมี นายอาณัติ ชวนะเกรียงไกร รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้