วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คัดเลือกครูเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

คัดเลือกครูเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

  • Share:

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ สสค. จัดประชุม คัดเลือกครูระดับรางวัล ครูยิ่งคุณ โดยมีคณะอนุกรรมการคัดเลือกในส่วนกลาง ซึ่งมี ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และคณะผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา ...

วันที่ 21 ก.พ. 2560 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกครูในระดับรางวัล ครูยิ่งคุณ จำนวน 20 รายชื่อ โดยมีคณะอนุกรรมการคัดเลือกในส่วนกลาง ซึ่งมี ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และคณะผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาคัดเลือก

ในขั้นตอนต่อจากนี้ คณะกรรมการการคัดเลือกในส่วนกลางจะลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงลึก และพิจารณาละเอียดเพื่อเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 คน และราวัลคุณากร 2 คน โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีกำหนดพิจารณาตัดสินครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เม.ย. 2560 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ จากสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 ต.ค. 2560

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้