วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.จับมือ อันเฟรล จัดสัมมนา พัฒนาที่เลือกตั้งเพื่อผู้พิการ-คนสูงอายุ

กกต.จับมือ อันเฟรล จัดสัมมนา ระดมความเห็นพัฒนาจัดที่เลือกตั้งอำนวยความสะดวกผู้พิการ-ผู้สูงอายุ

วันที่ 21 ก.พ. เมื่อเวลา 14.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวถึงการเตรียมการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่กกต.ร่วมมือกับเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี หรือ อันเฟรล ในวันที่ 9 มี.ค.ว่า จะเป็นการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้แทนคนพิการ หรือ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ มาหารือระดมความคิดเห็น ในการที่จะออกแบบการจัดเลือกตั้งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยอันเฟรล จะเสนอรูปแบบการจัดการเลือกตั้งในระดับนานาชาติว่ามีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล และ กกต.ก็จะเสนอถึงรูปแบบจัดการเลือกตั้งที่ได้มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่ได้เตรียมไว้ในอนาคต จากนั้นก็มีการรับฟังความคิดเห็นจาก ตัวแทน คนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำข้อสรุปดังกล่าวมาออกแบบการเลือกตั้ง สำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่เหมาะสม ซึ่ง กกต.เห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ กกต.ชุดนี้ให้ความสำคัญ เพราะคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

“บางอย่างในต่างประเทศมีการดำเนินการ แต่ของไทยยังไม่มี เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง ที่ในต่างประเทศจะมีข้อมูลเหล่านี้เป็นอักษรเบรลล์ สำหรับคนตาบอด หรือมีการสำรวจจำนวนคนพิการในทุกหน่วยเลือกตั้ง และมีการออกแบบการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับคนพิการในแต่ละประเภท แต่ของไทยยังไม่เคยมีการทำในลักษณะนี้ หรือบางกรณีก็เห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็น เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทย” นายสมชัย กล่าว 

นายสมชัย กล่าวต่อว่า ตัวอย่างหน่วยเลือกตั้งในต่างประเทศ สำหรับผู้พิการ มีการกำหนดทั้งขนาดหน่วยเลือกตั้ง แม้กระทั่งทางเข้า-ออก ที่ระบุขนาดชัดเจน ว่าต้องกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร เพื่อสะดวกต่อผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็น หรือทางเข้าต้องไม่เป็นพื้นทราย พื้นหญ้า หรือทางต่างระดับ เพื่อง่ายต่อการเข้า-ออก

นายสมชัย กล่าวด้วยว่า ในการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมา กกต.ได้มีการจัดเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มดังกล่าวเป็นครั้งแรก ผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจ มีข้อท้วงติงบ้างในเรื่องจุดบริการที่น้อยเกินไป ซึ่งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นก็จะมีเพิ่มจาก 2 จุด เป็น 10 จุด แต่ทั้งนี้ในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกผู้พิการ ให้ครอบคลุมผู้พิการทุกประเภท อาจจะต้องรอผลการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อที่จะนำไปพิจารณาว่า จะต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์อะไรอีกบ้าง จึงอยากให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาสะท้อนความคิดเห็นอย่างเต็มที่ อย่าไปยึดติดเงื่อนไขหรือรูปแบบเดิมๆ ที่กลัวว่าจะทำไม่ได้ 

กกต.จับมือ อันเฟรล จัดสัมมนา ระดมความเห็นพัฒนาจัดที่เลือกตั้งอำนวยความสะดวกผู้พิการ-ผู้สูงอายุ 21 ก.พ. 2560 17:44 21 ก.พ. 2560 18:26 ไทยรัฐ