วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พาณิชย์' ส่งหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ ทุจริตขายข้าวจีทูจีแล้ว

“พาณิชย์” ส่งหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ และข้อมูลการสืบทรัพย์ลอตแรก ของบุคคลทั้ง 6 ราย คดีขายข้าวจีทูจี ให้กรมบังคับคดี เพื่อให้ยึด อายัดทรัพย์แล้ว เตรียมสืบทรัพย์ลอต 2 และตั้งคณะทำงานช่วยเหลือ

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ให้กรมบังคับคดี เพื่อเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง กรณีทุจริตการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) มูลค่า 20,000 ล้านบาท จากนักการเมืองและข้าราชการ รวม 6 คน และได้ส่งข้อมูลการสืบทรัพย์ลอตแรกให้กรมบังคับคดี เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ตามหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ที่จัดส่งให้แล้ว

“ขั้นตอนของการส่งหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ เป็นไปตามกระบวนการ คือ นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ รมว.พาณิชย์ และ รมว.พาณิชย์ มอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงนามในหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์เช่นเดียวกับกรณีการลงนามในหนังสือบังคับทางปกครอง ซึ่งได้ทำตามขั้นตอนแล้ว หลังจากนั้น มอบอำนาจให้กรมการค้าต่างประเทศ ส่งหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ให้กรมบังคับคดีดำเนินการต่อไป” น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างจังหวัด เพื่อสืบทรัพย์ลอตที่ 2 เพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับกรมบังคับคดี โดยจะตั้งคณะทำงานขึ้น 1 ชุด ประกอบด้วย หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญกับการสืบทรัพย์มาช่วยในการสืบทรัพย์เพิ่มเติม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า บุคคลทั้ง 6 รายที่ กระทรวงพาณิชย์ ทำหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ให้กรมบังคับคดี ตามคำสั่งบังคับทางปกครองให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการขายข้าวจีทูจี มูลค่า 20,000 ล้านบาท นั้น ได้แก่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย 1,700 ล้านบาท นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ ชดใช้ 2,300 ล้านบาท นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ อดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ และ พ.ต.ท.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการรมว.พาณิชย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีคดี ต้องชดใช้คนละ 4,000 ล้านบาท

“พาณิชย์” ส่งหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ และข้อมูลการสืบทรัพย์ลอตแรก ของบุคคลทั้ง 6 ราย คดีขายข้าวจีทูจี ให้กรมบังคับคดี เพื่อให้ยึด อายัดทรัพย์แล้ว เตรียมสืบทรัพย์ลอต 2 และตั้งคณะทำงานช่วยเหลือ 21 ก.พ. 2560 16:17 21 ก.พ. 2560 17:00 ไทยรัฐ