วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ่อเมืองสตูล รับมอบ 'เก้าอี้สุขา พาสุข' ส่งต่อผู้พิการขับถ่าย 500 ชุด

พ่อเมืองสตูล รับมอบ "เก้าอี้สุขา พาสุข" จากบริษัทเอกชน จำนวน 500 ชุด ส่งต่อแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสบปัญหาด้านการขับถ่ายในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.สตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล รับมอบ "เก้าอี้สุขา พาสุข" จาก นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด จำนวน 500 ชุด คิดเป็นเงิน 275,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สำนักงานเหล่ากาชาด ในการส่งต่อ "เก้าอี้สุขา พาสุข" ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสบปัญหาด้านการขับถ่ายในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล

นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้มอบเก้าอี้สุขา พาสุข กล่าวว่า ตนเองมีปัญหาสุขภาพบริเวณขาและหัวเข่า และยังเป็นผู้สูงอายุ ด้วยเห็นความลำบากของคนพิการและสูงอายุ จึงได้คิดออกแบบและผลิต "เก้าอี้สุขา พาสุข" จากโรงงานของตนเอง เพื่อส่งมอบให้กับผู้พิการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมอบไปแล้ว จำนวน 41 จังหวัด จังหวัดละ 500 ชุด จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ 42 นอกจากนี้ก็จะมอบให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เมียนมา กัมพูชา ประเทศละ 2,000 ชุด นำไปมอบให้กับคนพิการประสบปัญหาด้านการขับถ่าย ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล กล่าวว่า ในนามของชาวจ.สตูล รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณา ขอขอบคุณท่านและคณะเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของคนพิการและผู้สูงอายุ โดยมอบเก้าอี้สุขา จำนวน 500 ชุด ในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือประชาชนที่มีปัญหาในเรื่องการขับถ่ายจะได้รับความสะดวก ตลอดจนส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

พ่อเมืองสตูล รับมอบ "เก้าอี้สุขา พาสุข" จากบริษัทเอกชน จำนวน 500 ชุด ส่งต่อแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสบปัญหาด้านการขับถ่ายในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 21 ก.พ. 2560 16:10 22 ก.พ. 2560 10:51 ไทยรัฐ