วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรือนจำนางรองให้ผู้ต้องขังชั้นดี 600 ราย พบญาติ สร้างสัมพันธ์ครอบครัว

เรือนจำนางรองจัดกิจกรรมพบญาติแบบใกล้ชิดประจำปี สำหรับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีกว่า 600 คน หวังสร้างสุข สัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ พร้อมนำแพทย์ตรวจสุขภาพ  

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่เรือนจำ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำ อ.นางรอง จัดกิจกรรมพบญาติแบบใกล้ชิด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี แพทย์หญิงรสวรรณ ชนะสกุล แพทย์ห้วงเวลา มาร่วมตรวจรักษาผู้ต้องขังที่อาจเจ็บป่วยเป็นโรคประจำตัว 

นายกฤษณะ เปิดเผยว่า ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในกฎเกณฑ์ของเรือนจำ กว่า 600 คน จากผู้ต้องขังทั้งหมด 1,400 คน ทางเจ้าหน้าที่จะให้พบปะพูดคุยกับญาติอย่างใกล้ชิด เป็นการให้ความสุขและสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างครอบครัวของผู้ต้องขังและญาติ ซึ่งจะทำให้ผู้ต้องขังมีกำลังใจในการที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี และสามารถปรับตนให้เข้ากับสังคมภายหลังพ้นโทษได้

เรือนจำนางรองจัดกิจกรรมพบญาติแบบใกล้ชิดประจำปี สำหรับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีกว่า 600 คน หวังสร้างสุข สัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ พร้อมนำแพทย์ตรวจสุขภาพ 21 ก.พ. 2560 14:51 21 ก.พ. 2560 17:01 ไทยรัฐ