วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ก.พาณิชย์ เผยสินค้าไทย 3 รายการ ไม่ถูกสหรัฐฯ ตัดจีเอสพี

ก.พาณิชย์ เผยสินค้าไทย 3 รายการ ไม่ถูกสหรัฐฯ ตัดจีเอสพี

  • Share:

ก.พาณิชย์ แจ้งข่าวดี สินค้าไทย 3 รายการ กล้องถ่ายโทรทัศน์ เลนส์แว่นตา และส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ ไม่ถูกสหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP เหตุมูลค่าการนำเข้าต่ำกว่าเพดานที่กำหนด ส่วนผลการพิจารณาทบทวนประจำปี 59 ไม่มีสินค้าไทยถูกตัดสิทธิเลย

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่กรมฯ ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอคงสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) สหรัฐฯ สำหรับสินค้าที่คาดว่าอาจมีมูลค่าการนำเข้าไปสู่สหรัฐฯ เกินเพดานที่กำหนด 2 รายการ ได้แก่ กล้องถ่ายโทรทัศน์ พิกัดศุลกากร 8528.80.30 และเลนส์แว่นตา พิกัดศุลกากร 8525.80.30

โดยล่าสุด คณะกรรมาธิการการค้าสหรัฐฯ ได้ประกาศข้อมูลสถิติการนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ในปี 59 แล้ว ซึ่งสินค้าไทยทั้ง 2 รายการมีมูลค่าการนำเข้า เพียง 157.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 155.07 ล้านเหรียญฯ ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าเพดานนำเข้า CNL (Competitive Need Limitations) ที่สหรัฐฯ กำหนดที่ 175 ล้านเหรียญฯ ดังนั้น สินค้าทั้ง 2 รายการ จึงยังสามารถขอใช้สิทธิต่อไปได้

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศภายใต้ พิกัดศุลกากร HS 8415.90.80 ที่ได้รับการผ่อนผันเพดานการนำเข้าสหรัฐฯ ครบ 5 ปีแล้ว และต้องเข้าสู่การพิจารณาเกณฑ์ระดับ Super CNL ตามที่สหรัฐฯ กำหนดมูลค่าเพดานนำเข้าไว้ที่ 262.50 ล้านเหรียญฯ ซึ่งในปี 59 สินค้าดังกล่าว มีมูลค่าการนำเข้าสหรัฐฯ 256.43 ล้านเหรียญฯ ต่ำกว่าระดับ Super CNL จึงทำให้ได้รับสิทธิต่ออีกหนึ่งปี โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องในเรื่องนี้

“ในการทบทวนโครงการ GSP สหรัฐฯ ประจำปี 59 ไม่มีสินค้าไทยรายการใดที่สหรัฐฯ ประกาศตัดสิทธิ ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าที่ไทยเคยได้รับสิทธิ จะยังคงได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทุกรายการ ซึ่งกรมฯ ขอให้ผู้ส่งออกเร่งใช้ประโยชน์จากสิทธิ GSP ที่ไทยยังคงได้รับให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ให้มากยิ่งขึ้น”

สำหรับการพิจารณาตัดสิทธิ GSP ของสหรัฐฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การระงับสิทธิ โดยใช้กฎว่าด้วยความจำเป็นด้านการแข่งขัน (CNL) คือ สินค้าที่จะถูกระงับสิทธิ GSP ต้องมีมูลค่านำเข้าในปีที่ผ่านมาสูงเกินกว่าเพดานที่กำหนด ซึ่งปี 59 เท่ากับ 175 ล้านเหรียญฯ หากมูลค่านำเข้าไม่ถึง จะไม่ถูกตัดสิทธิ

ส่วนอีกกรณี คือ สินค้าที่ได้รับการยกเว้นเพดานนำเข้า (CNL Waiver) มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี หากมีมูลค่านำเข้าเกินเพดานที่กำหนด 262.50 ล้านเหรียญฯ หรือมีส่วนแบ่งนำเข้าเกิน 75% ของมูลค่าการนำเข้าสินค้ารายการนั้นของสหรัฐฯ จะถูกตัดสิทธิทันที ซึ่งในกรณีนี้หากสินค้าเข้าตามเงื่อนไขถูกตัดสิทธิ ประเทศผู้ส่งออกสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันไม่ให้ถูกตัดสิทธิได้ ซึ่งการผ่อนผันหรือไม่เป็นดุลพินิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้