วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เจ้าอาวาสวัดลี-ชาวพะเยา ทำพิพิธภัณฑ์ทำนา หวั่นวิถีชีวิตแบบเก่าสูญหาย

พระวิมลญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดลี จ.พะเยา และชาวบ้านในพื้นที่ สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (ทำนา) ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ หวั่นการทำนาแบบโบราณและวิถีชีวิตจะสูญหาย

วันที่ 21 ก.พ.60 ท่านเจ้าคุณพระวิมลญาณมุนี (ครูบาบุญชื่น) รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี กล่าวว่า ทางวัดและชุมชนรอบข้าง ได้ร่วมกันสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านการทำนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่ได้เรียนรู้ศึกษาว่าการทำนาของชาวนาที่ทำนา โดยใช้รูปแบบการทำนาแบบเดิมแต่โบราณกาล

โดยปัจจุบันการทำนาในรูปแบบเดิมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป คือการทำนาเมื่อก่อนจะใช้คน วัว ควาย ใช้ไถนา ปัจจุบันใช้เครื่องจักรกลไถแทน รวมถึงการเก็บเกี่ยวข้าวแต่เดิมจะใช้คนเกี่ยวเก็บปัจจุบันใช้รถเกี่ยวข้าวแทน ตลอดจนการปลูกเดิมทีใช้คนปลูกปัจจุบันมีรถปลูกข้าว ทำให้รูปแบบการทำนาที่มีมาแต่โบราณกาลได้เปลี่ยนไป

ทั้งนี้ ทางวัดลีและชุมชนวัดลีได้สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขึ้นมาไว้เพื่อให้คนทั่วไปและคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงการทำนาแบบชาวบ้านล้านนาแบบดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไร โดยการสร้างมีแบบจำลองของจริงทั้งหมดที่ใช้ในการทำนาไว้ให้ดูชม วิธีการทำนาของชาวบ้านพื้นบ้าน ว่ามีอะไรและใช้อะไรทำนา จนเป็นข้าวให้เราได้รับประทานกันอยู่ทุกวัน

พระวิมลญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดลี จ.พะเยา และชาวบ้านในพื้นที่ สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (ทำนา) ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ หวั่นการทำนาแบบโบราณและวิถีชีวิตจะสูญหาย 21 ก.พ. 2560 14:22 21 ก.พ. 2560 16:20 ไทยรัฐ