วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมขนส่งทางบก ชวนประมูลทะเบียนรถเลขสวย ชู 5 นำหน้าตัวอักษรครั้งแรก

กรมขนส่งทางบก ชวนประมูลทะเบียนรถเลขสวย ชู 5 นำหน้าตัวอักษรครั้งแรก

  • Share:

ขนส่งทางบก ชวนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยของ กทม. มีเลข 5 นำหน้าตัวอักษรครั้งแรก ได้แก่ 5 กข, 5 กค วันที่ 25 - 26 ก.พ.นี้ ณ กรมการขนส่งทางบก รายได้จากการประมูลนำมาช่วยผู้พิการจากการประสบภัยทางถนน

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.60 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้นำหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทุกจังหวัดทั่วประเทศ หมวดละ 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป ทั้งส่วนกลางที่ กทม. และที่ต่างจังหวัด โดยในระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.พ.60 ซึ่งที่ กทม.มีความหมายพิเศษคือ หมวดอักษร 5 กข และ 5 กค  

โดยรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยดังกล่าว นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และสนับสนุนเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการประสบภัยทางถนน อาทิ รถนั่งไฟฟ้า รถนั่งธรรมดา ขาเทียม แขนเทียม และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนไปแล้ว 13,833 ราย เป็นเงิน 658,446,301 บาท นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าจะเปิดรับคำขอรับการช่วยเหลือเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในประมาณเดือนเมษายน 2560 พร้อมทั้งเพิ่มรายการอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของผู้พิการให้มีความหลากหลายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำบุญช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนและร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนประมูลดังกล่าวเป็นแผ่นป้ายกราฟิกที่ออกให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการประมูลเท่านั้น สามารถใช้เป็นสมบัติ มอบเป็นของขวัญ โอน เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้ด้วย

นายสนิท กล่าวอีกว่า ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการประมูลหมวด ขย และที่จังหวัดชลบุรี ประมูลหมวด ขน ด้วยเช่นกัน ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล สามารถมาประมูลได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประมูลแทน หรือประมูลผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com หรือจะกำหนดราคาขั้นสูง โดยเสนอราคา Maximum Bid ไว้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จัดประมูล และที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 06-2407-6888 หรือ Call Center 1584.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้