วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin

คิมเบอร์เลย์ (Kimberley) มาหาพวกเราแล้วก็คุยว่าหินเดไซต์ที่เป็นหินอัคนีพุสีจางประกอบไปด้วยแร่เฟลด์สปาร์ ในกลุ่มแพลจิโอเคลส ควอตซ์ และไพรอกซีน เกิดมาจากลมเลแวนเตอร์ซึ่งเป็นลมประจำถิ่นในภาคใต้ของสเปน ฟังคิมเบอร์เลย์พูดเสร็จผมก็บอกกับทุกคนในกลุ่มว่า Kimberley's theory has no foundation. ทฤษฎีของคิมเบอร์เลย์ไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเป็นความจริง be without foundation หรือ have no foundation หมายถึง There is no proof that it is true. ซึ่งมีความหมายเท่ากับ be groundless

ส่วนวลี lay the foundation (s) for something หมายถึง สร้างเงื่อนไขให้สิ่งที่กำลังทำนั้นประสบความสำเร็จ Russell Emmerson and Evgeny Belenky have carefully laid the foundations for Smart Grid Technology Development Center (SGTD). รัสเซล เอ็มเมอร์สัน และเยฟกินี เบเลนกีวางรากฐานสำหรับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีกริดอัจฉริยะให้ประสบความสำเร็จ

ส่วนความหมายโดยทั่วไปที่เรารู้จักกันก็คือ foundation หมายถึง มูลนิธิ the Cambodian Lung Foundation มูลนิธิปอดเขมร ไปเรียนหนังสือที่ไหนเจอคำว่า foundation course ให้เข้าใจเลยนะครับว่านั่นคือ วิชาพื้นฐาน ที่นักศึกษาต้องเรียนในปีแรก

ผมถามถึงรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาลาว เจ้าหน้าที่คนหนึ่งตอบว่า เกิดแน่นอน เพราะมีพิธีวาง foundation stone กันแล้วเมื่อต้นเดือนมกราคม บ้านเราก็คือ ศิลาฤกษ์ ครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้