วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทำตาม ก.ม.เท่าเทียมกัน?

ทำตาม ก.ม.เท่าเทียมกัน?

  • Share:

แม้จะพ้นจากความเป็น ส.ส.เกือบ 3 ปีแล้ว แต่นายวิลาศ จันทรพิทักษ์ อดีต ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนปวงชนอย่างเข้มแข็ง เช่น ขุดคุ้ยเรื่องที่ค่อนข้างแปลกพิสดารกล่าวหาว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยโดนงบ 1,270 ล้านบาท ให้กรมทางหลวงสร้างสนามกีฬาใน 7 จังหวัด ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2558 จึงแล้วเสร็จ เพราะต้องขยายเวลาหลายครั้ง

เรื่องล่าสุดที่นายวิลาศร้องเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านทางสื่อมวลชนคือ กรณีที่ ปปง.สั่งอายัดทรัพย์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยาปราบศัตรูพืช 384 ล้านบาท เรื่องนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวข้องถึง 22 คน และนายกรัฐมนตรีเคย ใช้ ม.44 ไล่ผู้ว่าฯออก 2 คน นายอำเภอกว่า 10 คน และข้าราชการอื่นอีกกว่า 100 คน

แต่ยังมีผู้ว่าฯอีก 2 คน ที่ยังไม่ถูกดำเนินการใดๆ ได้แก่ อดีตผู้ว่าฯจังหวัดหนึ่ง ที่มีวงเงินการจัดซื้อยาปราบศัตรูพืช 811 ล้านบาท และอดีตผู้ว่าฯอีกจังหวัดมีวงเงินการจัดซื้อ 305 ล้านบาท ทั้งสองคน เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หากเรื่องนี้เป็นความจริงก็น่าสงสัยว่า การเป็นสมาชิก สนช.ได้รับเอกสิทธิ์ ไม่ต้องถูก ดำเนินการหรือไม่?

เช่นเดียวกับกรณีที่โครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมาย หรือไอลอว์ เปิดเผยผลการสำรวจการเข้าประชุมของสมาชิก สนช.พบว่า มีสมาชิก 7 คน ขาดประชุม ไม่ แสดงตนเพื่อลงมติเป็นประจำ บางคนแสดงตนเพื่อลงมติแค่ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 453 ครั้ง จนอาจให้สิ้นสมาชิกภาพ สนช. สมาชิก สนช.ทั้ง 7 คน ส่วนหนึ่งเป็นระดับผู้นำกองทัพ

มาตรา 9 (5) ของรัฐธรรมนูญ 2557 ที่ใช้อยู่ในขณะนี้บัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิก สนช. สิ้นสุดลงถ้า “ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุม สนช.เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม” ข้อบังคับการประชุมระบุว่า ถ้า “สมาชิกไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนครั้งที่มีการแสดงตนเพื่อลงมติทั้งหมด” ต้องสิ้นสดมาชิกภาพ

แต่ข้อบังคับการประชุมมีข้อยกเว้น หากสมาชิกผู้ใดลาการประชุมแม้จะไม่ได้เข้าร่วมลงมติเกินจำนวนที่กำหนดไม่ขาดจากสมาชิกภาพ หลังจากที่เรื่องนี้เป็นข่าว มีบางฝ่ายออกมาปกป้องว่า สนช.ทั้ง 7 คน ได้ยื่นใบลาประชุมอย่างถูกต้อง มีบาง ฝ่ายถามว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดที่สามารถลางานได้ถึง 394 วัน จากวันทำงาน 400 วัน โดยไม่ถูกไล่ออก

บางฝ่ายแซวว่า รับเงินเดือนประจำเต็ม แต่ทำงานแบบพาร์ตไทม์ รับทั้งเงินเดือนข้าราชการและเงินเดือน สนช. เดือนละ 113,560 บาท เรื่องนี้ถามถึงความ รับผิดชอบของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้มีอำนาจออกกฎหมายมาใช้บังคับประชาชน และเกี่ยวพันไปถึงรัฐบาลที่ชอบกล่าวอ้างว่า ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย “ทุกคน และโดยเท่าเทียม” จริงหรือ?

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้