วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระสนิทวงศ์ เตือน ระวังมือที่ 3 ออกตัว หากรุนแรง ยัน ไม่ใช่ฝีมือศิษย์

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เตือน ระวังการแทรกตัวของมือที่ 3 อาจจะมาในรูปแบบแต่งกายคล้ายพระหรือประชาชน มาทำร้าย จนท. ออกตัว หากมีความรุนแรงใดเกิดขึ้น ปฏิเสธว่า ไม่ใช่การกระทำของลูกศิษย์วัด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ก.พ. เนื่องจากมีการเตือนมาจากพี่น้องสื่อมวลชนและในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่า จะมีการแทรกตัวของมือที่สาม อาจจะมาในรูปแบบแต่งกายคล้ายพระหรือประชาชน มาทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วป้ายความผิดให้กับพระและสาธุชนภายในวัด

ดังนั้น วัดพระธรรมกายขอประกาศว่า วัดและลูกศิษย์ยึดหลัก อนูปวาโท (ไม่ว่าร้ายกัน), อนูปฆาโต (ไม่ทำร้ายกัน), ปาฏิโมกเขจะสังวโร (สำรวมในศีลและปาฏิโมกข์) และหลัก "สงบ สันติ อหิงสา" วัดพระธรรมกายปฏิเสธความรุนแรงทุกๆ ประการ

ดังนั้นหากมีความรุนแรงใดๆ เกิดขึ้นจากมือที่สาม วัดพระธรรมกายขอปฏิเสธว่า ไม่ใช่การกระทำของลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย
21 ก.พ. 2560

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เตือน ระวังการแทรกตัวของมือที่ 3 อาจจะมาในรูปแบบแต่งกายคล้ายพระหรือประชาชน มาทำร้ายจนท. ออกตัว หากมีความรุนแรงใดเกิดขึ้นปฏิเสธว่า ไม่ใช่การกระทำของลูกศิษย์วัด 21 ก.พ. 2560 09:29 21 ก.พ. 2560 10:22 ไทยรัฐ