วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วอนรัฐช่วยแก้ปัญหา มันสําปะหลังราคาตก

ช่วงสายวันที่ 20 ก.พ. นายธีระ เอื้ออภิธร เลขาธิการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผย ที่สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่มีการปลูก มันสำปะหลังมากกว่า 1,800,000 ไร่ และมากที่สุดของประเทศ ปัจจุบันสถานการณ์ราคามันสำปะหลังในประเทศลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประกอบกับผู้ซื้อรายใหญ่จากจีนกดราคา รับซื้อมันสำปะหลังสด กิโลกรัมละ 1.60-1.65 บาทเท่านั้น คาดว่าสถานการณ์ราคามันสำปะหลังจะคงยังทรงตัวต่อเนื่องไปอีก

ด้านนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล กรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การที่ผู้ประกอบการชาวจีนมาตั้งโรงงานรับซื้อผลผลิต มันสำปะหลังในประเทศไทย ทำให้ถูกกดราคา อยาก ให้ภาครัฐหามาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ขณะเดียวกันเกษตรกรต้องลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้กับพื้นที่มากขึ้น หรือการที่ต้องช่วยกัน ระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และ ภาครัฐ การร่วมด้วยช่วยกันถึงจะช่วยเกษตรกรได้ ฉะนั้นการต่อกรการแข่งขันทางการค้ากับประเทศจีน กัมพูชา ลาว เราต้องรวมพลังในระดับประเทศไทย ภาครัฐต้องสนับสนุนให้โรงงานแป้งผลิตแป้งแล้วส่งต่างประเทศให้มากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ระหว่าง 23-27 ก.พ.นี้ จังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันสำปะหลังโคราช 2560 ครั้งที่ 2 (Korat Tapioca Fair 2017) พืชมหัศจรรย์ กับชาวไร่มันอัจฉริยะ “เทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรมมันสำปะหลังไทย” ในงานเกษตรสุรนารี 60 หรือ SAF 2017 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.

ช่วงสายวันที่ 20 ก.พ. นายธีระ เอื้ออภิธร เลขาธิการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผย ที่สมาคมโรงงานผู้ผลิต มันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 21 ก.พ. 2560 07:14 21 ก.พ. 2560 07:15 ไทยรัฐ