วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลอยตัวราคาน้ำตาลเดือน ต.ค.นี้ กอน.ปล่อยขึ้นลงตามตลาดโลก

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ว่า กอน.ได้เห็นชอบหลักการการปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลทราย เพื่อนำไปสู่การลอยตัวราคาขายปลีกในประเทศ โดยจะอ้างอิงราคาตลาดโลก และให้มีการยกเลิกระบบโควตาน้ำตาลทราย ที่เดิมกำหนดโควตา ก. (จำหน่ายในประเทศ) โควตา ข. (ส่งออกโดยบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด หรือ อนท.) โควตา ค. (ส่งออกโดยชาวไร่และ อนท.) โดยจะเป็นการกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายในประเทศ ไว้ดูแลผู้บริโภค (Food Security) ให้เพียงพอในแต่ละปีเท่านั้น คาดว่าจะนำไปสู่การนำร่องปฏิบัติได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.นี้

“หลักการดังกล่าว จะนำไปรายงานต่อประเทศบราซิล เพื่อยืนยันว่าประเทศไทยได้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตามที่ได้ตกลงไว้ จากก่อนหน้าที่บราซิลได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกกล่าวหาประเทศไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งตัวแทนของไทย จะเดินทางไปบราซิลวันที่ 6-8 มี.ค.นี้ เพื่อให้ข้อมูล”

นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า การลอยตัวราคาน้ำตาลทราย เป็นราคาอ้างอิงตลาดโลก ที่จะนำเอาราคาตลาดโลกเฉลี่ยของเดือนที่ผ่านมา นำมาคำนวณราคาหน้าโรงงาน เพื่อกำหนดเป็นรายได้เข้าระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70/30 ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่กำหนดราคาขายปลีก ที่อิงราคาตลาดโลกดังกล่าว เพราะต้องดูแลไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภค ขณะนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วที่จะลอยตัวราคา และยังจะมีการเปิดให้มีการนำเข้าน้ำตาลทรายแบบเสรีเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาในประเทศสูงเกินไป ถ้าราคาขายปลีกในประเทศสูงผิดปกติ เพื่อถ่วงดุลราคาขายปลีกในประเทศ.

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ว่า กอน.ได้เห็นชอบหลักการการปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลทราย เพื่อนำไปสู่การลอยตัวราคาขายปลีกในประเทศ 20 ก.พ. 2560 23:58 20 ก.พ. 2560 23:59 ไทยรัฐ