วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสท.สั่ง "ทรูวิชั่นส์" คืนเงิน เหตุยกเลิกรายการเอชบีโอ

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท.มีมติ 3 ต่อ 1 เสียง ให้บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีแบบบอกรับสมาชิก (เพย์ทีวี) คืนเงินให้สมาชิกที่ยกเลิกบริการในระหว่างวันที่ 1-25 ม.ค.2560 ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีบริการช่อง HBO จำนวน 6 ช่องรายการ โดยทรูวิชั่นส์แจ้งว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีลูกค้ายกเลิกบริการราว 700-1,000 ราย

ขณะเดียวกันก็ได้มีมติให้ตักเตือนทรูวิชั่นส์ด้วย ในกรณีไม่มีการแจ้งยกเลิกบริการ HBO ล่วงหน้า 30 วัน เพราะถือว่าไม่แจ้งผู้บริโภคให้ทราบล่วงหน้าและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาต “เมื่อทรูวิชั่นส์ไม่มีรายการ HBO 6 ช่อง ทางผู้บริโภคไม่พอใจ ก็ยกเลิกบริการได้ ถือเป็นความพึงพอใจของลูกค้า แต่กรณีไม่แจ้งล่วงหน้าให้ลูกค้ารับทราบ 30 วัน ก็ถือเป็นความผิด ซึ่งก็ต้องตักเตือน และสั่งให้คืนเงินแล้ว ก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้ว”.

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 20 ก.พ. 2560 23:35 20 ก.พ. 2560 23:35 ไทยรัฐ