วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ออกกำลังกายระหว่างตั้งครรภ์ อาจช่วยหลีกเลี่ยงหลายโรค

ออกกำลังกายระหว่างตั้งครรภ์ อาจช่วยหลีกเลี่ยงหลายโรค

  • Share:

การออกกำลังกายอาจจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอื่นๆ โดยทีมนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยสุขภาพและวิทยาศาสตร์ในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนีมวลกายอย่างน้อย 30

คนปกติจะมีค่าดัชนีมวลกาย 18.5-24.9 แต่ถ้ามีถึง 30 บ่งชี้ว่า มีโรคอ้วนแล้ว นักวิจัยวิเคราะห์ว่าผู้หญิงมีครรภ์จะเป็นโรคอ้วนช่วงระยะแรกของการตั้งครรภ์ โดยคำนวณว่าผู้หญิงหนึ่งล้านคนจะมี 38,176 กรณีที่ครรภ์มีปัญหาเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตหรือครรภ์เป็นพิษและเมื่อวิจัยความเชื่อมโยงระหว่างการออกกำลังกายกับโรคเบาหวาน พบว่ามีอัตราเบาหวานลดลง 195,520 ต่อหนึ่งล้านคน ส่วนผู้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคอ้วนและมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดจะลดลงจาก 105,059 คนไปอยู่ที่ 90,923 คน อัตราการตายของมารดาลดลงจาก 90 คน เหลือ 70 คน และอัตราการตายของทารกแรกเกิดจะลดลงจาก 1,932 คน ไปเป็น 1,795 คน

ฉะนั้น ยังไม่สายเกินไปสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบกับโรคอ้วนที่ต้องการสุขภาพดีและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ดีที่สุดคือต้องปรึกษาและอยู่ในความดูแลของแพทย์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้