วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟื้นฟูศิลปะที่ถูกทำลาย

ชิ้นส่วนของการฟื้นฟูใบหน้ารูปปั้นผู้ชายจากศตวรรษที่ 2 และ 3 หลังจากถูกทำลายโดยกลุ่มรัฐอิสลาม ไอเอส ประติมากรรมชิ้นนี้ถูกค้นพบในพื้นที่ทางโบราณคดี Palmyra โดยสถาบันอนุรักษ์และฟื้นฟูในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้ทำชิ้นส่วนที่แหว่งหายขึ้นมาใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จำลองจากเค้าโครงเดิมจนสามารถสวมแทนอย่างแนบเนียน.

ชิ้นส่วนของการฟื้นฟูใบหน้ารูปปั้นผู้ชายจากศตวรรษที่ 2 และ 3 หลังจากถูกทำลายโดยกลุ่มรัฐอิสลาม ไอเอส ประติมากรรมชิ้นนี้ถูกค้นพบในพื้นที่ทางโบราณคดี Palmyra โดยสถาบันอนุรักษ์และฟื้นฟูในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้ทำชิ้นส่วนที่แหว่ง 20 ก.พ. 2560 15:24 20 ก.พ. 2560 15:25 ไทยรัฐ