วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


การดำเนินชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีสติ ไม่ไหลไปตามกระแส

เทคโนโลยีทำให้พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์คนต้องเปลี่ยนไป เพื่อรับมือ สังคมไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์ถึงการดำเนินชีวิตของคนไทยในอนาคต ในงาน “Flagship for Innovative Wisdom” ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เมื่อเร็วๆนี้

อ.เอกก์ ภทรธนกุล กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล ชีวิตของคนง่ายขึ้น ทุกอย่างเชื่อมถึงกันเพราะเทคโนโลยีสามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนถูกกระทบจากเทคโนโลยี ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เช่น เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Intelligence) ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายของคนมากขึ้น อย่างเช่น การทำเสื้ออัจฉริยะที่มีระบบเชื่อมโยงกับหัวใจ สัญญาณชีพ สามารถส่งข้อมูลด้านสุขภาพไปยังหน่วยกู้ชีพ หรือโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยุค 4.0 ยังเกิดการบูรณาการ ระหว่างโลกเสมือนและโลกจริง (Integration) นั่นคือ ผู้คนเริ่มเข้าใจโลกจริงกับโลกเสมือนมากขึ้น เช่น สถานบริการสปาในปัจจุบันบางแห่งให้ผู้ใช้บริการสวมแว่น VR (Virtual Reality) ขณะนวด ซึ่งแว่น VR นี้จะแสดงภาพและบรรยากาศของทะเลได้อย่างชัดเจน ทั้งเสียงคลื่นลมและกลิ่นของทะเล หรือที่เอไอเอส ช็อป ที่เปิดโซนสุขภาพให้ลูกค้าได้ออกกำลังกายบนลู่วิ่งหรือปั่นจักรยานพร้อมสวมแว่น VR เสมือนได้ปั่นจักรยานอยู่ในเส้นทางต่างๆที่ชื่นชอบ และคนในยุค 4.0 นี้ จะเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้น เรียนรู้คนอื่นน้อยลง (Isolation) เห็นได้ชัดจากการที่หลายครั้ง เรามักจะก้มหน้าเพื่อคุยกันผ่านโปรแกรมแชต มากกว่าการเงยหน้าเพื่อพูดคุยกัน

นอกจากนั้น คนในยุค 4.0 มักจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าเหตุผล (Irrationality) แต่สิ่งที่ดีสำหรับยุค 4.0 คือมีความโปร่งใสมากขึ้น เราสามารถตรวจสอบเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยี เกิดการแชร์และกระจายข่าวเกี่ยวกับการทำผิดของคนมากขึ้น และด้วยความรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์ ผู้คนในยุค 4.0 จึงกลับมาสนใจดูแลจิตใจของตนเองมากขึ้น ผู้คนจะหาสิ่งยึดเหนี่ยวหรือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจมากขึ้น เพราะได้รับข้อมูลทุกอย่างเร็วเกินไป หนังสือประเภทธรรมะหรือหนังสือประเภทสร้างแรงบันดาลใจจึง เป็นหนังสือที่ยังขายดีในยุคนี้ การดำเนินชีวิตในยุค 4.0 จึงควรใช้ชีวิตด้วยความมีสติและรอบคอบ ไม่ไหลไปตามกระแส.

เทคโนโลยีทำให้พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์คนต้องเปลี่ยนไป เพื่อรับมือ สังคมไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์ถึงการดำเนิน 20 ก.พ. 2560 14:20 20 ก.พ. 2560 14:21 ไทยรัฐ