วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
๕ ทศวรรษ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ กรุงเวียนนา

๕ ทศวรรษ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ กรุงเวียนนา

  • Share:

ด้วยพระปรีชาสามารถทางดนตรีทั้งการบรรเลงและทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงอันทรงคุณค่าของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมทั้งในและต่างประเทศ และสถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้ทูลเกล้าฯถวายประกาศนียบัตรเกียรติคุณชั้นสูง และถวายพระเกียรติให้ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของสถาบันฯ ลำดับที่ 23 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2507 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด จัดทำโครงการเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระองค์ท่าน โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ที่วงดนตรีในกรุงเวียนนาบรรเลงถวาย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2507 ในคราวเสด็จเยือนออสเตรียมาบรรเลงในการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ “๕ ทศวรรษ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ กรุงเวียนนา” ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

ณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ, ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา, วาปี–วุฒา–จุตินันท์–ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี.

โอกาสนี้ นายวาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในนามคณะผู้จัดทำโครงการฯ กล่าวว่า พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นต้นแบบแก่เยาวชนและนักดนตรีได้มีแรงบันดาลใจที่จะฝึกฝนและเล่นดนตรีหลาก หลายประเภท ทั้งยังมีความหมาย มีข้อคิดที่ดี สามารถ นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ในโอกาสครบ ๕ ทศวรรษ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ กรุงเวียนนา เรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัด การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระองค์ให้แพร่หลายต่อไป

ปารเมศร์ รัชไชยบุญ, กอบกาญจน์ โกศลกิตย์, สุวัตถิ์–ปราศรัย รัชไชยบุญ.

สำหรับการแสดงในครั้งนี้ได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ มาร์ชราชวัลลภ, สายฝน, มาร์ชราชนาวิกโยธิน, กินรี สวีท และยามเย็น ที่วงดนตรี The Niederösterreichisches Tonkünstler Orchestra แห่งกรุงเวียนนา เคยบรรเลงถวาย ณ คอนเสิร์ตฮอลล์ กรุงเวียนนา ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อครั้งที่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ.2507 มาจัดแสดง พร้อมกับได้นำเทปบันทึกเสียงการแสดงสดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของวงดนตรี The Niede rösterreichisches Ton künstler Orchestra แห่งกรุงเวียนนา ที่บรรเลงถวายในครั้งนั้น รวมทั้งเทปบันทึกเสียงการทรงแซกโซโฟน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับคณะนักดนตรีกิตติมศักดิ์ (Jam Session) ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเวียนนา มาจัดทำแผ่นเสียงและแผ่นซีดี เพื่อจำหน่ายโดยทำการปรับปรุงคุณภาพเสียงใหม่ รวมทั้งดีวีดีสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ชุดคีตราชา ซึ่งผลิตเพียง 2,000 ชุด ราคาชุดละ 1,299 บาท.

“รศ.นพ.กฤษณ์–คุณหญิงฟิโนล่า–วิลเลี่ยม จาฏามระ”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้