วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Discuss/on a farm/favorite
  • Share:

ถกเถียงอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลายคนยังเข้าใจผิดว่าใช้ ...✘...discuss about something ถ้าจะให้ถูกก็ใช้ ...✔...discuss something ไปเลยครับ เช่น ...✔...We discussed our plans last month. เราถกเถียงเรื่องแผนการเมื่อเดือนที่แล้ว

แต่ถ้าเป็นคำนาม discussion ผมเคยเห็นตามด้วย of, about หรือ with ก็มีครับ เช่น the discussion of important issues หรือ high-level discussions about renewable energy and smart grid หรือ our discussion with Japanese Government

ส่วนสิ่งกำลังอยู่ในการถกเถียงอภิปรายหรือ being discussed เราใช้ under discussion ครับ เช่น This project is under discussion as a possible joint venture. โครงการนี้อยู่ในระหว่างการหาข้อตกลงถึงความเป็นไปได้ในการร่วมทุน

ภาษาไทยของเรา เราใช้คำว่า ในไร่ เมื่อไปใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนของผมหลายคนก็เผลอใช้ว่า ...✘...in a farm ซึ่งไม่ถูกต้องครับ คำที่ถูกต้องคือ ...✔...on a farm จูเลีย (Julia) เล่าให้พวกเราฟังว่า ...✔...I grow up on a farm in Rubtsovsk. ฉันโตมาในไร่ในเมือง รุบต์ซอฟสค์ (สหพันธรัฐรัสเซีย)

อีกคำหนึ่งที่เรามักใช้ผิดก็คือ favorite ที่เรามักจะนำ most ไปขยาย เช่น ...✘...My most favorite game is basketball. ถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็ใช้แค่ ...✔...My favorite game is basketball. เมื่อเจอใครบางคนและได้รับการแนะนำว่าคนนั้นเป็น a favorite...ก็หมายความว่า บุคคลผู้นั้นเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนในสถานที่ที่เขามา Rayner is a favorite politician in Phoenix. เรย์เนอร์เป็นนักการเมืองที่ประชาชนนิยมในเมืองฟีนิกซ์.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้