วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อลงกรณ์' ชง 5 ข้อเสนอ ยึดเดินหน้าสร้างปรองดอง

"อลงกรณ์" แนะ 5 ข้อเสนอ ทุกฝ่ายยึดเดินหน้าสร้างปรองดอง เชื่อเสร็จตามแผน เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 60 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่หนึ่ง ในฐานะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวถึงความคืบหน้าของการปรองดอง ว่า ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างราบรื่นคืบหน้า เชื่อว่าจะแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือน เม.ย. จึงขอเสนอแนะให้ทุกฝ่ายยึดแนวทาง 5 ประการ ได้แก่ 1. แยกการเมืองออกจากการปรองดอง 2. ร่วมกันสร้างบรรยากาศของการสมานฉันท์ปรองดอง 3. หลีกเลี่ยงการยั่วยุ และการขยายปมขัดแย้งทั้งอดีตและปัจจุบัน 4. แยกแยะคดีที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมออกจากเรื่องการปรองดองไม่ว่าจะเป็นคดีทุจริต หรือคดีความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองไม่ว่าฝ่ายใด และ 5. บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค ภายใต้หลักนิติธรรมและนิติรัฐ ทั้งนี้ การปรองดองเป็นเรื่องยากในตัวเอง หากไม่แยกออกจากการเมืองจะแก้ไขยากยิ่งกว่าเดิม หากทุกฝ่ายมองประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง และยึด 5 แนวทางที่เสนอมั่นใจว่าการขับเคลื่อนการปรองดองจะสามารถบรรลุเป้าหมาย พร้อมเดินหน้าสู่การเลือกตั้งตามโรดแม็ป

"อลงกรณ์" แนะ 5 ข้อเสนอ ทุกฝ่ายยึดเดินหน้าสร้างปรองดอง เชื่อเสร็จตามแผน เม.ย.นี้ 19 ก.พ. 2560 18:09 19 ก.พ. 2560 20:18 ไทยรัฐ