วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปอ. ย้ำปี 61 ปรับระบบรับ นศ.ใหม่ มี 5 รอบ-เด็กมีเพียง 1 สิทธิ์

ทปอ. มีมติการรับนักศึกษาระบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ย้ำวิธีการสมัคร 5 รอบ ยึดหลักการเด็กอยู่ในห้องเรียนจนจบ ม.6 ทุกคนมีเพียง 1 สิทธิ์ เพื่อความเสมอภาค ...

วันที่ 19 ก.พ. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. เป็นประธาน ทปอ. โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายด้วย

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ตนร่วมประชุมกับ ทปอ.ในครั้งนี้ เพื่อต้องการยืนยันให้การสนับสนุนการแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกไปเป็นกระทรวงอุดมศึกษา ทั้งขอให้ ทปอ. สำรวจข้อมูลบัณฑิต ทั้งจำนวนผู้จบแต่ละสาขา การทำงานตรงกับสาขา การทำงานในพื้นที่ของบัณฑิตที่มาจากโควตาพื้นที่ และความพึงพอใจของนายจ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการปิดหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพ

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า ทปอ. มีมติปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยมีหลักการ คือ นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้น ม.6 นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้นในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค และสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่ง จะเข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน

ขณะที่ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการ ทปอ. กล่าวว่า สำหรับการรับสมัครจะมี 5 รอบ คือ รอบที่ 1 เป็นการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน หรือ Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป, นักเรียนที่มีความสามารถพิศษ, นักเรียนโควตา และ นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่เดือน ต.ค. 2560

รอบที่ 2 คือ การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน หรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค, โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบโดยให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา และเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ

รอบที่ 3 คือ การรับตรงร่วมกัน ได้แก่ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร ซึ่งนักเรียนจะเลือกได้ 4 สาขาวิชาโดยไม่มีลำดับ และจัดให้มีการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ได้แก่ การสอบโอเน็ต, GAT/PAT ข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยจะสอบในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ แต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง หากสถาบันใดจะจัดสอบข้อสอบเฉพาะของตนเอง ข้อสอบนั้นจะต้องแตกต่างจากข้อสอบกลางของ ทปอ. ทั้งต้องประกาศให้ผู้สมัครทราบด้วย

รอบที่ 4 คือ การรับแบบแอดมิชชั่น สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัครนักเรียน เลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ และใช้เกณณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี และรอบที่ 5 คือ การรับตรงอิสระ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง 

“ทั้งนี้ ทุกรอบที่รับสมัครแล้วจะต้องมีการเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ของตนเอง และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบต่อไป ส่วนนักศึกษาที่เรียนอยู่และต้องการจะสอบใหม่อีกครั้งหรือที่เรียกกันว่า เด็กซิ่ว นั้น เกณฑ์กลางของ ทปอ. ไม่ได้ปิดกั้น แต่นักศึกษาจะต้องดูคุณสมบัติเพิ่มเติมของคณะที่จะเลือกเรียนด้วย เช่น ต้องลาออกจากที่เรียนเดิม หรือไม่รับนักศึกษาปี 2 เป็นต้น”

ผศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวและว่า ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะเข้าร่วมตั้งแต่ การรับสมัครรอบที่ 1-3 และ รอบ 5 ยกเว้นการรับแบบแอดมิชชั่น เพราะมหาวิทยาลัยทั้ง 2 กลุ่มเปิดภาคเรียนแล้ว

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า สำหรับนักเรียนใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยนั้น ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงแล้วว่า นักเรียนไม่ต้องเทียบวุฒิการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ สามารถสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทปอ. มีมติการรับนักศึกษาระบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ย้ำวิธีการสมัคร 5 รอบ ยึดหลักการเด็กอยู่ในห้องเรียนจนจบ ม.6 ทุกคนมีเพียง 1 สิทธิ์ เพื่อความเสมอภาค ... 19 ก.พ. 2560 15:58 19 ก.พ. 2560 17:01 ไทยรัฐ