วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุริยะใส' ชี้รัฐทำดี ไม่หักดิบลุยสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

"สุริยะใส" ชี้ รัฐตัดสินใจถูกต้อง ยอมถอยไม่เดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ ชี้ เป็นเรื่องดี ไม่ทำลายบรรยากาศปรองดอง แนะ ป.ย.ป.ยกป็นกรณีศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 60 นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวถึงการตัดสินใจประกาศยุติการเผชิญหน้าของรัฐบาล กับกลุ่มผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ด้วยการยกเลิกรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการเริ่มกระบวนการใหม่ที่น่าเชื่อถือ และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยไม่ใช้อำนาจหักดิบ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ทำลายบรรยากาศการปรองดอง รวมถึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจต่อการทำงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยเฉพาะการทำความเข้าใจต่อความขัดแย้งแตกแยกในสังคม ซึ่งมีต้นเหตุเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ส่วนความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเป็นปัญหาปลายเหตุ ฉะนั้นสิ่งที่ ป.ย.ป.ต้องทำให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนงานปรองดองคือ การปฏิรูปประเทศ ที่เริ่มต้นที่ระบบราชการ

"ป.ย.ป. ต้องส่งสัญญาณปฏิรูปที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมนำการปรองดอง และทำไปพร้อมๆ กัน ถ้าแยกทำเป็นเรื่องๆ จะไม่สำเร็จ และงานปรองดองต้องไม่จำกัดวงอยู่แค่กลุ่มการเมือง แต่ต้องครอบคลุมปัญหาปากท้องประชาชน หรือต้องมองเรื่องราวปัญหาประชาชนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน แม้เป็นงานที่หนักสำหรับรัฐบาล แต่ถ้ารัฐบาลจริงใจเชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น" นายสุริยะใส กล่าว

"สุริยะใส" ชี้ รัฐตัดสินใจถูกต้อง ยอมถอยไม่เดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ ชี้ เป็นเรื่องดี ไม่ทำลายบรรยากาศปรองดอง แนะ ป.ย.ป.ยกป็นกรณีศึกษา 19 ก.พ. 2560 15:39 19 ก.พ. 2560 16:20 ไทยรัฐ