วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'นิด้าโพล' เผยคนไทยเชื่อหลัง ลต.ตามโรดแม็ป ความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก

'นิด้าโพล' เผยคนไทยเชื่อหลัง ลต.ตามโรดแม็ป ความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก

  • Share:

"นิด้าโพล" เผย ปชช.รับได้หาก รบ.เลื่อนเลือกตั้ง เพื่อสร้างปรองดองก่อน ลดความขัดแย้งคนในชาติ เชื่อหลังโรดแม็ปความขัดแย้งจะเกิดขึ้นอีก...

วันที่ 19 ก.พ. 60 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การปรองดองและความขัดแย้งของคนในชาติ" ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.พ. 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 คน เกี่ยวกับการปรองดองตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) เมื่อถามถึงการยอมรับของประชาชน หากการเลือกตั้งต้องถูกเลื่อนระยะเวลาออกไป เนื่องจากรัฐบาลและ คสช.กำลังหารือกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับการปรองดองอยู่ในขณะนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.28 ระบุว่า ยอมรับได้ ขณะที่ร้อยละ 21.68 ระบุว่า ยอมรับไม่ได้

นอกจากนี้ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรองดองที่รัฐบาลและ คสช.พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.72 ระบุว่า เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและ คสช.ที่จะปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงโดยปราศจากเกมการเมือง และร้อยละ 23.92 ระบุว่า เป็นเกมการเมืองของรัฐบาล ส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองว่า จะสามารถช่วยลดความขัดแย้งของคนในชาติได้หรือไม่ พบว่า ประชาชนร้อยละ 64.32 ระบุว่า ได้ เพราะความปรองดองช่วยทำให้คนในชาติมีความเข้าใจกันมากขึ้น เกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียว ขณะที่ร้อยละ 24.72 ระบุว่า ไม่ได้ เพราะบุคคลที่เข้ามายังไม่มีความเป็นกลางพอ และยังมีความเหลื่อมล้ำสองมาตรฐานแก้ไขได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความขัดแย้งของคนในชาติอย่างที่ผ่านๆ มา ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ภายหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นตามโรดแม็ป ประชาชนร้อยละ 54.32 เชื่อว่า จะเกิดความขัดแย้งอีก ส่วนประชาชนร้อยละ 25.76 เชื่อว่า จะไม่เกิดความขัดแย้งอีก

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้