วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' เผยคนไทยเชื่อหลัง ลต.ตามโรดแม็ป ความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก

"นิด้าโพล" เผย ปชช.รับได้หาก รบ.เลื่อนเลือกตั้ง เพื่อสร้างปรองดองก่อน ลดความขัดแย้งคนในชาติ เชื่อหลังโรดแม็ปความขัดแย้งจะเกิดขึ้นอีก...

วันที่ 19 ก.พ. 60 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การปรองดองและความขัดแย้งของคนในชาติ" ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.พ. 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 คน เกี่ยวกับการปรองดองตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) เมื่อถามถึงการยอมรับของประชาชน หากการเลือกตั้งต้องถูกเลื่อนระยะเวลาออกไป เนื่องจากรัฐบาลและ คสช.กำลังหารือกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับการปรองดองอยู่ในขณะนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.28 ระบุว่า ยอมรับได้ ขณะที่ร้อยละ 21.68 ระบุว่า ยอมรับไม่ได้

นอกจากนี้ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรองดองที่รัฐบาลและ คสช.พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.72 ระบุว่า เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและ คสช.ที่จะปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงโดยปราศจากเกมการเมือง และร้อยละ 23.92 ระบุว่า เป็นเกมการเมืองของรัฐบาล ส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองว่า จะสามารถช่วยลดความขัดแย้งของคนในชาติได้หรือไม่ พบว่า ประชาชนร้อยละ 64.32 ระบุว่า ได้ เพราะความปรองดองช่วยทำให้คนในชาติมีความเข้าใจกันมากขึ้น เกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียว ขณะที่ร้อยละ 24.72 ระบุว่า ไม่ได้ เพราะบุคคลที่เข้ามายังไม่มีความเป็นกลางพอ และยังมีความเหลื่อมล้ำสองมาตรฐานแก้ไขได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความขัดแย้งของคนในชาติอย่างที่ผ่านๆ มา ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ภายหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นตามโรดแม็ป ประชาชนร้อยละ 54.32 เชื่อว่า จะเกิดความขัดแย้งอีก ส่วนประชาชนร้อยละ 25.76 เชื่อว่า จะไม่เกิดความขัดแย้งอีก

"นิด้าโพล" เผย ปชช.รับได้หาก รบ.เลื่อนเลือกตั้ง เพื่อสร้างปรองดองก่อน ลดความขัดแย้งคนในชาติ เชื่อหลังโรดแม็ปความขัดแย้งจะเกิดขึ้นอีก... 19 ก.พ. 2560 11:32 19 ก.พ. 2560 12:05 ไทยรัฐ