วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สวนดุสิตโพล ชี้ ปชช. 82.90% หวั่น จนท.บุกวัดพระธรรมกายจะเกิดเหตุรุนแรง

สวนดุสิตโพล ชี้ ปชช. 82.90% หวั่น จนท.บุกวัดพระธรรมกายจะเกิดเหตุรุนแรง

  • Share:

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี คสช.ได้มีคำสั่งตามมาตรา 44 ให้วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ และได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และดีเอสไอเข้าไปตรวจค้นเพื่อหาตัวพระธัมมชโย โดย 82.90% หวั่นเกิดการกระทบกระทั่ง ปะทะกัน ใช้กำลังและความรุนแรง... 

ตามที่ คสช.ได้มีคำสั่งตามมาตรา 44 ให้วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ และได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และดีเอสไอเข้าไปตรวจค้นเพื่อหาตัวพระธัมมชโย เพื่อนำมาดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นข่าวที่ประชาชนต่างให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,269 คน ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลได้ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี คดีพระธัมมชโย


อันดับ 1 เป็นคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ 76.44%

อันดับ 2 ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างยุติธรรม ดำเนินการโดยเร็ว ไม่ยืดเยื้อ 71.32%

อันดับ 3 อยากทราบข้อเท็จจริง อยากให้พระธัมมชโยออกมาแถลงข่าว 65.33%

2. สิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงต่อคดีพระธัมมชโยคือ


อันดับ 1 เกิดการกระทบกระทั่ง ปะทะกัน ใช้กำลังและความรุนแรง 82.90%

อันดับ 2 กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และศาสนา 70.37%

อันดับ 3 มีผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ ปล่อยข่าวเพื่อให้เกิดความเสียหาย 62.17%

3. จากกรณีพระธัมมชโย ประชาชนคิดว่าจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาหรือไม่?


อันดับ 1 มีผลกระทบ 72.50% เพราะเจ้าอาวาสถูกดำเนินคดี จากข่าวที่นำเสนอมีเรื่องเงินและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้พุทธศาสนามัวหมอง ประชาชนไม่เชื่อมั่น ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่มีผลกระทบ 27.50% เพราะเป็นปัญหาเฉพาะของบุคคล ไม่กระทบต่อภาพรวม ยังเชื่อมั่นในหลักคำสอนของพุทธศาสนา ฯลฯ

4. ในฐานะพุทธศาสนิกชน อยากฝากบอกอะไร? กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีพระธัมมชโย


อันดับ 1 ขอให้ทุกฝ่ายมีสติ คำนึงถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น 68.48%

อันดับ 2 ไม่สร้างความเดือดร้อน ไม่ทำสิ่งที่กระทบต่อพุทธศาสนา 60.44%

อันดับ 3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ประชาชนให้ความร่วมมือ 52.48%

5. ในฐานะพุทธศาสนิกชนจะทำอะไร? เพื่อพระพุทธศาสนาได้บ้าง


อันดับ 1 เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นคนดี ทำนุบำรุง ยึดหลักคำสอนของพุทธศาสนา 81.09%

อันดับ 2 เข้าวัดทำบุญ ใส่บาตร รักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์ 69.42%

อันดับ 3 เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน บุตรหลาน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 64.62%

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้