วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มรภ.สกลฯจัดงานมหกรรมมูนมังอีสาน

มรภ.สกลฯจัดงานมหกรรมมูนมังอีสาน

  • Share:

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ห้องสุระอุทก อาคาร 1 มรภ.สกลนคร นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รอง ผวจ.สกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดี มรภ.สกลนคร ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมมูนมังอีสาน : มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม งานมีวันที่ 24-26 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. ที่ลานวัฒนธรรมหน้าอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ มรภ.สกลนคร

สำหรับการจัดงานในปีนี้ เป็นหัวข้อต่อเนื่องที่จะถ่ายทอดวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ใน จ.สกลนคร ทั้งหมดในด้านการผลิตผ้าพื้นเมือง โดยเน้นการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องผ้าย้อมคราม ในช่วงระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมานี้ เกิดการตื่นตัวของกลุ่มชาวบ้านในการฟื้นฟูการย้อมผ้าจากสีคราม ภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมคราม รวมถึงการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์อื่นๆจากผ้าย้อมคราม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ต่อยอดงานทางด้านวิชาการ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของการแต่งกายด้วยผ้าย้อมครามและผ้าพื้นเมืองอื่นๆ

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการผ้าย้อมคราม การสาธิตการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ใน จ.สกลนคร การจำลองการทอผ้า หรือการแสดงออกถึงประเพณีความเชื่อต่างๆตลอดงาน นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้าน มีการจำหน่ายผ้าพื้นเมือง สินค้าหัตถกรรม พืชสมุนไพรและแพทย์แผนไทย งานพาแลง และแฟชั่นโชว์ชุด “ผ้าพื้นบ้าน” จากสภาวัฒนธรรม 18 อำเภอ และจากผู้แทนคณาจารย์ จาก มรภ.สกลนคร แฟชั่นโชว์ชุด “มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม สาวงามถิ่นสกลทวาปี” สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเที่ยวชมงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้