วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทําหนังสือเปิดผนึกเร่ง พ.ร.บ.ปาล์มนํ้ามัน

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่โรงแรมสยามธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งในส่วนเกษตรกร และลานรับซื้อปาล์มน้ำมัน โดยมีนายสุมาตร อินทรมณี นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการสมาคมชาวสวนปาล์มในหลายจังหวัดภาคใต้ ผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจาก 16 จังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อ ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอและให้ความเห็นชอบการทำหนังสือเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้เร่งรัดส่งร่างพระราชบัญญัติ ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ....ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

ในที่ประชุมมีมติให้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง ผวจ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนายจีรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เดินทางไปรับหนังสือด้วยตนเอง ทั้งนี้ จดหมายเปิดผนึกระบุว่า การออกกฎหมายที่สำคัญ โดยปราศจากการแทรกแซงจากกลุ่มนายทุนสามารถทำได้ในรัฐบาล คสช.เท่านั้น

นายสุมาตร อินทรมณี นายกสมาคมชาวสวน ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ในฐานะตัวแทน เผยว่า พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มถูกนำเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 และล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณา ของสำนักกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ โดยทางสมาคมชาวสวนปาล์มและตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มเล็งเห็นว่ามีความล่าช้ากว่า 1 ปี จึงมีมติให้ทำหนังสือเปิดผนึกดังกล่าวเพื่อเร่งรัด ให้ สนช.เร่งพิจารณาผ่านกฎหมาย เนื่องจากกฎหมาย ฉบับดังกล่าวมีผลต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรจะได้รับ การคุ้มครอง รวมถึงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวรายหนึ่งเผยว่า พ.ร.บ. ปาล์มน้ำมันจะเป็นผลดีกับกลุ่มเกษตรกร และตัวแทน ผู้รับซื้อผลปาล์ม เนื่องจาก พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีข้อกฎหมายที่ใช้ควบคุมตั้งแต่กระบวนการปลูก จนไปถึงการเก็บผลปาล์ม ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรและ ลานเทปาล์มได้พยายามทำตามข้อตกลงในเรื่องของคุณภาพ แต่มักถูกโรงงานหรือนายทุนกดราคา และ มักจะอ้างคุณภาพผลปาล์มดิบ เมื่อเกิดปัญหากลับไม่มีกฎหมายมาคุ้มครอง หรือชี้ขาด การที่ สนช.พยายามให้ พ.ร.บ.ดังกล่าวตกจากสภา เชื่อว่ามาจากแรงกดดันของ กลุ่มนายทุนขนาดใหญ่ หนทางเดียวที่จะให้มี พ.ร.บ. ปาล์มน้ำมันคือเร่งรัดออกกฎหมายในรัฐบาล คสช.

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่โรงแรมสยามธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งในส่วนเกษตรกร และลานรับซื้อปาล์มน้ำมัน... 19 ก.พ. 2560 07:17 19 ก.พ. 2560 07:22 ไทยรัฐ