วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยตอนบน อากาศยังหนาวเย็น มีหมอกในตอนเช้า อ่าวไทยตอนล่าง คลื่นลมแรง

ไทยตอนบน อากาศยังหนาวเย็นโดยทั่วไป มีหมอกในตอนเช้า ยอดดอย-ยอดภู ยังหนาวถึงหนาวจัด กรุงเทพฯและปริมณฑล อากาศเย็นมีหมอกตอนเช้า ขณะที่คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป คลื่นสูง 2 ม.ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

เมื่อ 19ก.พ. จากการตรวจสอบสภาพอากาศโดยไทยรัฐ ทีวี ร่วมกับเดอะ เวตเตอร์ คอมพานี พบมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่กระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและ ภาคใต้ตอนล่างมีกำลังปานกลาง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชน บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือ บริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในระยะนี้


สำหรับอุณหภูมิแต่ละภาคในวันนี้ เป็นดังนี้

ภาคเหนือ     อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 14-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-13 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน    อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง    อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก    อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย    อากาศเย็นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส  ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน    มีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส

ไทยตอนบน อากาศยังหนาวเย็นโดยทั่วไป มีหมอกในตอนเช้า ยอดดอย-ยอดภู ยังหนาวถึงหนาวจัด กรุงเทพฯและปริมณฑล อากาศเย็นมีหมอกตอนเช้าขณะที่คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 2 ม.ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 19 ก.พ. 2560 05:29 19 ก.พ. 2560 05:55 ไทยรัฐ


advertisement