วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พ่อเมืองสงขลา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 40 ตันช่วยชาวนา เยียวยาหลังน้ำท่วม

พ่อเมืองสงขลา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 40 ตันช่วยชาวนา เยียวยาหลังน้ำท่วม

  • Share:

ผู้ว่าฯสงขลา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการสนันสนุนจากกรมการข้าว  40 ตัน พร้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จัดซื้อจากเงินบริจาคโครงการ ธารน้ำใจซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนา ซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย 

เมื่อ 18 ก.พ. 60 ที่โกดังเก็บข้าวเทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดสงขลา นายอำเภอระโนด สภาเกษตรกร ผู้แทนบริษัทโตโยต้า และผู้แทนจากกรมการข้าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ทางจังหวัดสงขลาขอรับการสนับสนุนจากกรมการข้าว เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรที่ทำนาไม่เกินรายละ 15 ไร่ ในพื้นที่อำเภอระโนด จำนวน 40 ตัน

สำหรับ การมอบเมล็ดพันธ์ข้าวในครั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว จะไม่ซ้ำซ้อนกับเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นหลังน้ำลด และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2559/60 โดยไม่ซ้ำซ้อนกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "ครึ่งไร่..คลายจน คนน้ำท่วม" และเกษตรกรไม่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลครัวเรือนละ 3,000 บาท

ทั้งนี้ สรุปยอดรวมปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทางจังหวัดสงขลา ซึ่งมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับบริจาค ประกอบด้วยเมล็ดพันธ์ุข้าวจากโครงการเมล็ดข้าว 187.5 ตัน และจากกรมการข้าวสมทบอีก 40 ตัน โดยจะกระจายการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ชาวนา ผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนของจังหวัดสงขลา

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้