วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดิเรก' เชื่อรัฐบาลมาถูกทางเรื่องปรองดอง

ดิเรกแนะปฏิรูปวัฒนธรรมทางการเมืองจัดลงหลักสูตรการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมเพื่อสร้างรากฐาน เชื่อรัฐบาลมาถูกทางแล้วเรื่องปรองดอง...

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. นายดิเรก ถึงฝั่ง อดีต ส.ว.นนทบุรี และอดีตประธานคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษา รวบรวมความเห็น วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมืองใน กมธ.การเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า ในการประชุมวันที่ 20 ก.พ.นี้ อนุกมธ.ได้เชิญตนเข้าให้ความเห็น โดยตนจะไปชี้แจงรายละเอียดและผลการศึกษาในชุดของคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ มีสาระสำคัญที่จะนำเสนอ คือ การปฏิรูปด้านวัฒนธรรมทางการเมือง สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ไม่เฉพาะหลักสูตรในคณะรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์เท่านั้น รวมถึงการสร้างกฎและกติกาที่บังคับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ส่วนแนวทางการสร้างความปรองดองของรัฐบาลนั้น เป็นสิ่งที่ตนสนับสนุนและมองว่ามาถูกทางแล้ว แต่ควรเพิ่มบุคคลที่เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมือง เช่น กลุ่มเสื้อเหลือง เสื้อแดง พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย เข้าเป็นกรรมการด้วย.

ดิเรกแนะปฏิรูปวัฒนธรรมทางการเมืองจัดลงหลักสูตรการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมเพื่อสร้างรากฐาน เชื่อรัฐบาลมาถูกทางแล้วเรื่องปรองดอง... 18 ก.พ. 2560 12:44 18 ก.พ. 2560 13:17 ไทยรัฐ