วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลื้มผลงาน คกก.ปฏิรูปสาธารณสุข

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข พร้อมด้วย ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ประชุมคณะกรรมการฯ โดย พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวว่า การดำเนินงานของคณะ กรรมการฯ มีความคืบหน้าเป็นอย่างดี เช่น 1.การดูแลสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มวัยเด็กและผู้สูงอายุ 2.การปฏิรูประบบการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรแห่งชาติ ขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ตั้งเป้าหมายเพิ่มการจำหน่ายอีก 3 เท่าตัวภายใน 4 ปี รวมทั้งการพัฒนาสมุนไพรทั้งระบบ 4 ชนิด คือ ไพล กระชายดำ ขมิ้นชัน ใบบัวบก ยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างเศรษฐกิจชาติ 3.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ (UCEP) ให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทุกราย

พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวต่อว่า ส่วนความก้าวหน้าการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มาจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อเดือน ต.ค.2559 เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และความมีประสิทธิภาพ โดยในการปฏิรูปด้านการอภิบาลระบบสุขภาพอยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....รองรับการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและอภิบาลระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย.นี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป.

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข พร้อมด้วย ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) 18 ก.พ. 2560 00:13 18 ก.พ. 2560 00:25 ไทยรัฐ