วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวนคนไทย “สืบสานพระราชปณิธาน”

จากการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประวัติศาสตร์การพระบรมศพของ พระมหากษัตริย์จากอดีตถึงปัจจุบัน” ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายพิเศษตอนหนึ่ง ว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีงานพระบรมศพหรือพระศพเกิดขึ้นหลายครั้ง ทุกครั้งพระองค์จะทรงใส่พระทัยดูแลให้งานดำเนินไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี ดังนั้น การที่คนไทยจะศึกษาเรื่องการพระบรมศพในอดีตถึงปัจุบัน ก็ถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

ศ.ธงทองกล่าวต่อว่า การพระบรมศพพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตจนถึง สมัยรัชกาลที่ 5 ประชาชนไม่มีโอกาสได้เข้าถวายพระศพเลย จนถึงงานออกพระเมรุ จนกระทั่งงานพระบรมศพรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนรักมาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงโปรดเกล้าฯให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพได้สัปดาห์ละ 2 วันประมาณ 5 สัปดาห์ สำหรับงานพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเข้ากราบและเป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระศพอย่างใกล้ชิด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเหลือ.

จากการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประวัติศาสตร์การพระบรมศพของ พระมหากษัตริย์จากอดีตถึงปัจจุบัน” ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 18 ก.พ. 2560 00:08 18 ก.พ. 2560 00:27 ไทยรัฐ