Thairath Logo
กีฬา

เปิดพื้นที่เสริมเด็กเรียนรู้สะเต็มศึกษา

Share :

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า วท.โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ร่วมจัดโครงการ “Enjoy Maker Space” ภายใต้แนวคิด “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โดยนำแนวความคิดบูรณาการองค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตและประกอบวิชาชีพในอนาคต มาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเปิดให้บริการแก่เยาวชนและครอบครัวทุกวันเวลา 11.00-18.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่อาคารจามจุรีสแควร์ นอกจากนี้ ยังมีแผนจัด Enjoy Maker Space ตามพื้นที่หัวเมืองหลักทั่วประเทศ.

อ่านเพิ่มเติม...
อรรชกา สีบุญเรืองEnjoy Maker Spaceจามจุรีสแควร์การศึกษาวิทยาศาสตร์