วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รุกทำรายงานค้ามนุษย์ฉบับ 2 ส่งสหรัฐฯ เตรียมเปิดตัวฐานข้อมูล

ชี้ความสำเร็จขจัดปัญหาอยู่ที่ทุกหน่วยร่วมมือ

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พม.ได้ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือทิปรีพอร์ท (TIP Report) ประจำปี 2559 ให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค. และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำรายงานรอบสองหรือ Progress Report ที่จะต้องส่งให้สหรัฐฯเพิ่มเติม รายงานปี 2559 ถือว่ามีความสมบูรณ์และดีกว่าปีที่ผ่านๆมา เนื่องจากได้สะท้อนผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเจตนารมณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป โดยสื่อสารในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิกที่เข้าใจง่าย และพิสูจน์ได้ด้วยผลงานเชิงสถิติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นสถิติการดำเนินคดีที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2558 ทั้งในชั้นของพนักงานสอบสวนจาก 317 คดี เป็น 333 คดี ชั้นพนักงานอัยการจาก 251 เป็น 301 คดี และในชั้นศาลพิพากษาลงโทษจำเลยจาก 205 รายเป็น 268 ราย อีกทั้งมีการยึดทรัพย์ได้มากถึง 784 ล้านบาท การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้จัดให้ผู้เสียหายมีงานทำทั้งใน

และนอกสถานคุ้มครองเพิ่มจาก 47 คนเป็น 196 คน และพัฒนารูปแบบการให้บริการต่างๆ เช่น จัดทำศาลจำลองเพื่อให้ผู้เสียหายคุ้นเคยก่อนสืบพยานในชั้นศาล จัดให้ลูกผู้เสียหายที่เป็นคนต่างด้าวได้เรียนหนังสือ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการจูงใจให้ทุกภาคส่วนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส และมีระบบฐานข้อมูลที่มีการบันทึกทั้งการดำเนินคดีและการคุ้มครองช่วยเหลือเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายของรัฐบาล ซึ่งไทยถือเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ และจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ปลัด พม.กล่าวด้วยว่า สำหรับรอบระยะเวลาในการประเมินของสหรัฐฯจะเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน เม.ย.2559 ไปจนถึงเดือน มี.ค.2560

ดังนั้น ทุกหน่วยงานจึงต้องช่วยกันทำ Progress Report นำเสนอผลงานสำคัญที่ดำเนินการในช่วง 3 เดือนนี้ระหว่าง ม.ค.-มี.ค.2560 เพื่อส่งให้สหรัฐฯ อีกครั้งในวันที่ 31 มี.ค.ก่อนที่สหรัฐฯจะประกาศผลการจัดระดับประมาณเดือน มิ.ย. 2560 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสหรัฐฯจะจัดระดับประเทศไทยอยู่ในระดับใด ความสำเร็จของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างแท้จริงคือการบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความร่วมมือของทุกภาคส่วน สุดท้ายคือความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทของรัฐบาล ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย.

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พม.ได้ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 17 ก.พ. 2560 23:52 ไทยรัฐ