วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เกษตรกรถูกหวย! แบ่งเค้กสวนส้ม ส.ป.ก.ยึดคืนพื้นที่ จ.เชียงใหม่

เกษตรกรถูกหวย! แบ่งเค้กสวนส้ม ส.ป.ก.ยึดคืนพื้นที่ จ.เชียงใหม่

  • Share:
ครอบครองโดยมิชอบ 6,305 ไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการยึดคืนพื้นที่ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายใน จ.เชียงใหม่แล้วจำนวน 6,305 ไร่ จากพื้นที่เป้าหมายจำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 6,363 ไร่ โดยคืนให้ผู้ครอบครองเนื้อที่จำนวน 58 ไร่ ซึ่งพื้นที่ที่ยึดคืนมาดังกล่าวจะจัดสรรให้เกษตรกรยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินแบ่งเป็นรูปแบบแปลงใหญ่ 5 แปลง เนื้อที่ 5,960 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จใน เดือน เม.ย. 2560 เดิมเป็นของสวนส้มธนาธร 2,144 ไร่ สวนส้มเชียงใหม่มิตรเกษตร 3,287 ไร่ สวนส้มอมรมิตร 502 ไร่และพื้นที่ว่างเปล่า 27 ไร่ และจัดให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของเดิมเนื้อที่ 345 ไร่ ซึ่งขณะนี้กองทัพบกได้อนุมัติหลักการให้หน่วยทหารช่างสนับสนุนการปรับพื้นที่แล้ว

“การจัดสรรพื้นที่สวนส้มที่ยึดคืนได้ จะแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเริ่มจากพื้นที่ว่างเปล่า เนื่องจากสวนส้มมีความพร้อมทุกด้าน เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรจะมีรายได้ทันที โดยหน่วยงานของรัฐต้องเข้ามากำกับดูแล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร ต้องมาเสริมความรู้ในการทําการเกษตร เนื่องจากพื้นที่สวนส้มมีความพร้อมมากทั้งต้นส้ม แหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ อาคาร ถนน และอื่นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ครอบครองเดิม คือ สวนส้มธนาธร สวนส้มเชียงใหม่มิตรเกษตร และ สวนส้มอมรมิตร ยินดีที่จะสละพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ ส.ป.ก. เพื่อดำเนินการจัดสรรตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)”

อย่างไรก็ตาม พื้นที่สวนส้มนี้จะจัดให้เกษตรกร 600 ราย ในรูปแบบสหกรณ์และเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งผู้ครอบครองเดิมจะเข้ามาดูแลในเรื่องการรับซื้อผลผลิต เป็นความร่วมมือแบบประชารัฐ แบ่งพื้นที่เป็น 5 ชุมชน ชุมชนละ 100-150 ราย เพื่อไม่เกิดผลกระทบในชุมชน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้