วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เอกชนชวนขึ้นดอย สัมผัสชีวิตเด็กเก่ง-ดี พลิกชีวิตด้วยการศึกษา

เอกชนชวนขึ้นดอย สัมผัสชีวิตเด็กเก่ง-ดี พลิกชีวิตด้วยการศึกษา

  • Share:

"ซีพี ออลล์" ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตเด็กเก่ง "เสี่ยวฟาง แซ่หยั่ง" บัณฑิตจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(พีไอเอ็ม) จากเด็กน้อยบนยอดดอยสู่บุคลากรที่มีความสามารถของสังคม ด้วยการศึกษาพลิกชีวิต หวังเป็นตัวอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทย พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสา "ยิ้ม ปัน สุข" มอบความสุขให้กับน้องๆ เยาวชน ณ โรงเรียนอรุโณทัย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน เป็นภารกิจหลักเพื่อตอบแทนสังคมของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 12 ปี ด้วยการก่อตั้งสถาบันการศึกษา 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Technological College : PAT), ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม (Panyapiwat Institute Of Management : PIM) โดยใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความพร้อมในการทำงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจบแล้วมีงานทำภายใต้แนวคิด "สร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ"

"ในปี 2560 นี้ ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบทุนการศึกษาทั้งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์, วิทยาลัยอาชีวะเอกชน และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 10,610 ทุน เป็นเงินกว่า 1,126 ล้านบาท เพื่อร่วมสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยอีกทางหนึ่ง" นายธานินทร์ กล่าว

ขณะที่ น.ส.เสี่ยวฟาง แซ่หยั่ง บัณฑิตจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) หนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน พีไอเอ็ม สมาร์ท (PIM SMART) เล่าว่า เธอเกิดที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หรือคนเมืองเรียกกันว่าเด็กดอย อาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องๆ รวม 6 คน ด้วยความที่เป็นลูกสาวคนโตของครอบครัว สมัยเด็กๆ จึงต้องช่วยพ่อแม่ทำไร่บนดอย ซึ่งเป็นอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียวที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ด้วยฐานะทางบ้านยากจนและมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก จึงไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เหมือนกับเด็กในวัยเดียวกันที่อยู่ในเมือง สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้อยากมีอนาคตที่ดี เสี่ยวฟางจึงพยายามทำทุกอย่างไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนเพื่อให้ตัวเองจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้ได้ แต่สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนั้น เป็นเรื่องที่ไกลเกินความสามารถของเด็กเล็กๆ คนหนึ่ง จนเมื่ออาจารย์ที่โรงเรียนได้รับทราบถึงความตั้งใจนี้ จึงแนะนำให้เสี่ยวฟางได้รู้จักกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม สถาบันการศึกษาที่จะทำให้ความฝันที่จะจบปริญญาของ "เสี่ยวฟาง" นั้นไม่ไกลเกินเอื้อม

"อนาคตเป็นสิ่งที่ต้องสร้าง เพราะต่อให้เราไม่ได้เกิดมามีพร้อมเหมือนผู้อื่น แต่หากเราเรียนรู้ที่จะสร้างโอกาสให้แก่ตัวเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ความฝันและอนาคตที่ดีงามของเราก็อยู่ไม่ไกล หนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้โชคดี มีทุนทรัพย์ หรือฐานะทางสังคมเหมือนคนอื่น แต่สิ่งหนึ่งที่หนูได้รับจากกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ คือ โอกาสที่ได้รับการศึกษา จนทำให้วันนี้หนูเรียนจบ และกำลังได้รับงานดีๆ ทำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว" น.ส.เสี่ยวฟาง กล่าว

ขณะที่ นายธานินทร์ กล่าวต่อว่า กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ หรือ พีไอเอ็ม สมาร์ท (PIM SMART) เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลทั่วไป ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างศึกษาที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ เมื่อเรียนจบ

ทั้งนี้ นอกจากนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ซีพี ออลล์ ยังได้ก่อตั้งชมรมจิตอาสา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่างๆ

"ซีพี ออลล์ ตระหนักในเรื่องการตอบแทนสังคม และการร่วมสร้างคุณค่าให้กับชุมชน จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานเซเว่นฯ ทำคุณความดีร่วมกับชุมชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา พัฒนาเยาวชน, ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ด้านธรรมะ และด้านสาธารณประโยชน์ โดยมุ่งสนับสนุนให้พนักงาน "มีจิตอาสา" และ "มีส่วนร่วมทำประโยชน์" ให้กับคนในสังคมและชุมชน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยยึดหลักการที่ว่า ถ้าเราปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตใจที่ดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ องค์กรก็จะดีด้วยและสังคมก็ย่อมดีขึ้น จึงทำให้เกิดความผูกพันร่วมกันระหว่างพนักงานและชุมชน" นายธานินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ ล่าสุด ซีพี ออลล์ ได้นำพนักงานชมรมจิตอาสาไปจัดกิจกรรม "ยิ้ม ปัน สุข" ในรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการและฐานเสริมสร้างการเรียนรู้พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ยาสามัญประจำบ้านและอาหารว่างให้กับน้องๆ เยาวชนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 กว่า 400 คน ณ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาของซีพี ออลล์ ที่มีส่วนส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนตามนโยบายซีเอสอาร์หลักของซีพี ออลล์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้