วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปปง. อายัดทรัพย์อดีต ผวจ.อุบลฯ-พวก 384 ล้าน ส่อทุจริตจัดซื้อยาฆ่าแมลง

ปปง. อายัดทรัพย์อดีต ผวจ.อุบลฯ-พวก 384 ล้าน ส่อทุจริตจัดซื้อยาฆ่าแมลง

  • Share:

ปปง.สั่งอายัดทรัพย์อดีตพ่อเมืองอุบลฯ พร้อมพวก กว่า 384 ล้าน ปมส่อทุจริตจัดซื้อสารปราบศัตรูพืช ปี 54-55

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.พ. เว็บไซต์ http://www.amlo.go.th ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 15/2560 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวสั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ลงนามโดย นายอธิคม อินทุภูติ ประธานกรรมการธุรกรรม

โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า จากการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของเจ้าหน้าที่ ปปง. จึงอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวของ นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับพวก จำนวน 229 รายการ ประกอบด้วย เงินฝากในบัญชีธนาคาร รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ห้องชุด เป็นต้น รวมราคาประเมินทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เบื้องต้น คิดเป็นมูลค่า 384,129,127.73 บาท

คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่ ปปง. ได้รับแจ้งรายงานผลการสอบสวนคดีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การเกิดโรค หรือการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช ช่วงปี 2554-2555 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งปรากฏพฤติการณ์การกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดซื้อสารเคมีแจกจ่ายให้กับราษฎร โดยไม่ถูกต้อง ส่อไปในทางทุจริต ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน

ประกอบด้วย หัวหน้าและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอ ผู้อนุมัติในการจัดซื้อสารเคมี เสมียนตราอำเภอ คณะกรรมการจัดหาและเจรจาต่อรองราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นิติบุคคลที่ร่วมเสนอราคาขายวัตถุเคมีอันตราย ในลักษณะสมยอม รวมกันกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

จากการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของเจ้าหน้าที่ ปปง. ปรากฏหลักฐาน เชื่อได้ว่า นายสุรพล นางนฤมล มะลิวัลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 229 รายการ และหากไม่ได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน อาจไม่สามารติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ ปปง. จึงออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินเหล่านี้ไว้ นับตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.-29 เม.ย. 2560 และเปิดให้ผู้ถูกยึดและอายัดทรัพย์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียนำหลักฐานมาแจ้งขอเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ ว่า ไม่ใช่ทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำสั่งนี้ ด้านสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จึงได้ส่งเรื่องการซื้อยาปราบศัตรูพืชในราคาแพงเกินจริง มาให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ ขณะนี้ ป.ป.ช.ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนไปแล้ว มีนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวน มีผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด คาดว่าคงใช้เวลาไต่สวนไม่นาน เพราะ ป.ป.ช.ได้กำหนดเงื่อนไขการทำงานแต่ละคดีให้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน หากไม่ทันค่อยขยายเวลาเพิ่มเติมในภายหลัง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้