วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวไร่สับปะรดระยอง ร้องโดนรีดส่วยต่างด้าว วอนเปิดจดทะเบียนแรงงาน

กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดตำบลมะขามคู่ รวมตัวร้องศูนย์ดำรงธรรม เรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเก็บส่วยแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย วอนเห็นใจ เปิดจดทะเบียนแรงงานปีละ 2 ครั้ง เหมือนภาคประมง หลีกเลี่ยงถูกตำรวจและอีกหลายหน่วยงานเก็บส่วย

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายสุปนันท์ สังข์สุวรรณ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมระยอง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดตำบลมะขามคู่ จำนวน 60 คน เรื่องเก็บส่วยแรงงานต่างด้าว โดยมี นายพิมล สิทธิเวช อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 144 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ประธานกลุ่มเกษตรกรฯ พร้อมด้วยสมาชิก

นายพิมล สิทธิเวช เปิดเผยว่า จากปัญหาปัจจุบันการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งภาคเกษตร ก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดระยอง เขตติดต่อใกล้เคียง ยังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ที่มีอยู่จึงต้องหลบซ่อนตำรวจและหน่วยงานที่เข้ามาขอเก็บส่วย จนทำให้เกษตรกรต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้การทำอาชีพสุจริตค่อนข้างลำบาก เพราะต้องจ่ายส่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐตลอด ถ้าไม่จ่ายแรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะไม่สามารถทำงานได้ ส่งผลกระทบให้สับปะรดไม่สามารถเข้าโรงงานได้ทันตามคิว จนเกิดการเน่าเสีย รวมถึงการก่อสร้างถ้าไม่เสร็จทันตามกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ  

"จึงขอให้ภาครัฐจัดหาแรงงานที่ถูกต้อง มีแรงงานใช้อย่างเพียงพอ เปิดจดทะเบียนแรงงานปีละ 2 ครั้งเหมือนภาคประมง ช่วยแก้ไขปัญหาการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จ้องเก็บส่วยทุกเดือน"

กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดตำบลมะขามคู่ รวมตัวร้องศูนย์ดำรงธรรม เรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเก็บส่วยแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย วอนเห็นใจ เปิดจดทะเบียนแรงงานปีละ 2 ครั้ง เหมือนภาคประมง หลีกเลี่ยงถูกตำรวจและอีกหลายหน่วยงานเก็บส่วย 17 ก.พ. 2560 19:00 17 ก.พ. 2560 23:18 ไทยรัฐ