วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘พล.ร.อ.นริส’ ผช.ผบ.ทร. เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

‘พล.ร.อ.นริส’ ผช.ผบ.ทร. เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

  • Share:

พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ประจำปี 2560

วันนี้ 17 ก.พ. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (16 ก.พ.) พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ประจำปี 2560 โดยมี พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีนักศึกษาเข้าอบรมจำนวน 60 คน ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ 9 นาย ข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2 นาย หน่วยราชการอื่นๆ 8 คน และจากภาคเอกชน 41 คน โดยก่อนมีพิธีเปิดฯ ในช่วงเช้า พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะนักศึกษาฯ วางพวงมาลาสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ หน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน


สำหรับหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ หรือในชื่อย่อว่า พสบ.ทร. ได้รับการพิจารณาเตรียมดำเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับมวลชนเป้าหมาย โดยได้จัดทำโครงการเปิดหลักสูตรอบรมร่วม ระหว่างข้าราชการทหารและพลเรือน เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ พร้อมกับเพิ่มความรับรู้ข้อมูลของภาคประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญทางทะเล และความจำเป็นในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเปิดให้ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมศึกษากับทหารสัญญาบัตรกองทัพเรือและเหล่าทัพชั้นยศไม่ต่ำกว่านาวาเอก (น.อ.) หรือเทียบเท่า โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชาติ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อันเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก เพื่อสร้างมวลชนในเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพลเรือน ตลอดจนรับทราบภารกิจของกองทัพเรือควบคู่กันไปด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ ที่นอกเหนือจากภารกิจหลักในการเตรียมกำลังและป้องกันประเทศ เช่น การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล งานโครงการพระราชดำริ และการสนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยมีกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.) ในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการกิจการพลเรือน พิจารณาจัดทำโครงการ

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ได้จัดทำโครงการรุ่นแรกในปี พ.ศ.2547 โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมหลักสูตรจากนายทหารสัญญาบัตรจากทุกเหล่าทัพ ในชั้นยศไม่ต่ำกว่านาวาเอกหรือเทียบเท่า ข้าราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจระดับรองผู้อำนวยการกองขึ้นไป ตลอดจนภาคเอกชนซึ่งมีตำแหน่งระดับผู้บริหารของบริษัท มาเข้ามารับการอบรมร่วมกับกำลังพลในระดับผู้บริหารของกองทัพเรือ และหลังจากนั้นได้มีการเปิดหลักสูตรต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ ซึ่งเปิดอบรมปีละ 1 รุ่น ระยะเวลาการอบรมประมาณ 1 เดือน ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนภารกิจต่างๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2551 ได้มีการจัดตั้งชมรม ผสบ.ทร เป็นที่เรียบร้อย โดยมีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานชมรม โดยตำแหน่งและรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นรองประธานชมรมโดยตำแหน่ง และมีคณะกรรมการชมรม อันประกอบด้วย ผู้ผ่านการอบรมในรุ่นต่างๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการ และมีการเลือกประธานกรรมการอำนวยการขึ้นเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้