วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติ สนช. เวนคืนที่ทำทางด่วน สายบางพลี-สุขสวัสดิ์

สนช. มีมติ 203 ต่อ 1 เวนคืนที่ดิน ทำทางด่วน จ.สมุทรปราการ สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ท้องที่ บางพลี พระประแดง อ.เมือง สมุทรปราการ ...

วันที่ 17 ก.พ. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเสียงข้างมาก 203 ต่อ 1 เสียง เห็นชอบให้ ร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอพระประแดง และอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการประกาศใช้ให้เป็นกฎหมาย โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่เวนคืนใช้อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายฉบับนี้ ภายในระยะเวลา 4 ปี.

สนช. มีมติ 203 ต่อ 1 เวนคืนที่ดิน ทำทางด่วน จ.สมุทรปราการ สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ท้องที่ บางพลี พระประแดง อ.เมือง สมุทรปราการ 17 ก.พ. 2560 17:12 17 ก.พ. 2560 17:35 ไทยรัฐ