วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี ลงนาม ตั้ง 4 รองนายกเมืองพัทยา แล้ว

'อนันต์ เจริญชาศรี' นายกเมืองพัทยาคนใหม่ ประกาศแต่งตั้ง 4 รองนายกเมืองพัทยา อย่างเป็นทางการ แล้ว หลังนายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจ ม.44 แต่งตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา วานนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา โดยให้ นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายกเมืองพัทยา พร้อมให้ พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งในสภาเมืองพัทยา และให้เป็น นายกเมืองพัทยา โดยให้มีรองนายกเมืองพัทยา ไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง ตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น โดยมีคำสั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น บิ๊กตู่ งัดม.44 ตั้ง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี เป็นนายกเมืองพัทยา

ล่าสุด วันที่ 17 ก.พ. ภายหลังจากที่ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาคนใหม่ ได้นำคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกระทำพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

มีรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ ได้มีการออกประกาศหนังสือคำสั่งเมืองพัทยา ที่ 319/2560 เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยา อย่างเป็นทางการ โดยอาศัยตามความในมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 โดยนายกเมืองพัทยา มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นรองนายกเมืองพัทยา เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยา จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ อดีต ผบก.ภ.จว.ชลบุรี 2. นายวิเชียร พงษ์พานิช อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ชลบุรี 3. นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ อดีต รอง ผวจ.นครนายก และ 4. นายอภิชาติ วีรปาล ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท โคสตอล เทรดดิ้ง จำกัด เข้าปฏิบัติหน้าที่รองนายกเมืองพัทยา สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ลงนามโดย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา

'อนันต์ เจริญชาศรี' นายกเมืองพัทยาคนใหม่ ประกาศแต่งตั้ง 4 รองนายกเมืองพัทยา อย่างเป็นทางการ แล้ว หลังนายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจ ม.44 แต่งตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา วานนี้ 17 ก.พ. 2560 16:46 17 ก.พ. 2560 19:11 ไทยรัฐ