วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นกแอร์ ยกเลิกโหลดสัมภาระฟรี เริ่ม 20 ก.พ.นี้

สายการบินนกแอร์ แจ้งยกเลิกโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี เริ่ม 20 ก.พ.นี้ เฉพาะตั๋วประเภทโปรโมชั่นเท่านั้น ส่วนตั๋วประเภทอื่นโหลดฟรีเหมือนเดิม ชี้ช่วยให้ตั๋วโปรราคาถูกลง เหมาะกับผู้ที่เดินทางแบบไม่โหลดสัมภาระ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายการบินนกแอร์ ได้แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.นี้เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่ทำการจองบัตรโดยสารสายการบินนกแอร์ ประเภทโปรโมชั่น (Nok Promotion) ราคาบัตรโดยสารที่ปรากฏนั้นจะเป็นราคาบัตรโดยสารที่ยังไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม หากผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารสายการบินนกแอร์ประเภทโปรโมชั่น และมีสัมภาระที่ต้องการลงทะเบียน (โหลดใต้ท้องเครื่อง) สามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติมได้ ในขณะที่ทำการจองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์นกแอร์ นกแอร์แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์นกแฟนคลับ

ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ยังคงมอบสิทธิให้ผู้โดยสารในการเดินทางพร้อมกระเป๋าถือหรือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน โดยกระเป๋าหรือสัมภาระที่นำติดตัวมาต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 36 ซม. x 56 ซม. x 23 ซม.

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การเก็บค่าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องสำหรับบัตรโดยสารประเภทโปรโมชั่น จากเดิมที่ไม่เคยเก็บนั้น จะทำให้ตั๋วโปรโมชั่นราคาถูกลง และคุ้มค่ามากขึ้น เหมาะกับผู้ที่เดินทางแบบไม่มีสัมภาระโหลด รวมทั้งจะทำให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการจองบัตรโดยสารที่เหมาะกับตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้โดยสารที่จองบัตรโดยสารประเภทนกประหยัด (NOK ECO) และนกเปลี่ยนได้ (NOK FLEXI) ยังคงได้สิทธิโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรีเหมือนเดิม โดยลูกค้าปกติของนกประหยัด สามารถถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ขณะที่นกเปลี่ยนได้ สามารถถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม.

สายการบินนกแอร์ แจ้งยกเลิกโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี เริ่ม 20 ก.พ.นี้ เฉพาะตั๋วประเภทโปรโมชั่นเท่านั้น ส่วนตั๋วประเภทอื่นโหลดฟรีเหมือนเดิม ชี้ช่วยให้ตั๋วโปรราคาถูกลง เหมาะกับผู้ที่เดินทางแบบไม่โหลดสัมภาระ 17 ก.พ. 2560 14:47 17 ก.พ. 2560 15:20 ไทยรัฐ